Cztery powody dla których potrzebujesz pomocy adwokata :
1. fachowa i rzetelna pomoc
2. zmniejszenie stresu
3. uniknięcie błędów
4. pewność i spokój ducha 

§ § §  zadzwoń i umów się na spotkanie!    § § §

 
Zadzwoń do nas+48 500 045 724

PORADY ONLINE I AKTUALNOŚCI

Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Adwokat Wodzisław Śląski, Katowice

Podjęcie decyzji o rozwodzie to bardzo trudny i dramatyczny moment w życiu każdego człowieka, będącego w związku małżeńskim. Niesie zarówno skutki dla samych małżonków jak i dla wspólnych małoletnich dzieci stron. Niniejszy artykuł skupia się na aspektach prawnych jakie wiąże ze sobą orzeczenie rozwodu. Jeżeli już zdecydujemy się na rozwód należy ustalić w jakim trybie to nastąpi, czy chcemy rozwodu bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron; bądź czy wnosimy o rozwód z winy drugiego małżonka. Istnieją zatem 3 możliwości orzeczenia rozwodu ...

Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Adwokat Wodzisław Śląski, Katowice

Rozwód bez orzekania o winie daje najszybszą możliwość uzyskania wyrku rozwodowego.  Jest to najprostszy sposób przeprowadzenia rozwodu, gdyż Sąd na zgodny wniosek stron pomija kwestię orzekania o winie w wyroku rozwodowym. Jak wspomniano dla uzyskania rozwodu w tym trybie potrzeba zgody obydwu stron, w razie gdyby jedna ze stron się temu sprzeciwiała i wnosiła o rozwód z orzeczeniem winy drugiej strony, to Sąd jest związany tym wnioskiem i musi orzec rozwód z rozstrzygnięciem kwestii winny w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron. 

Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Adwokat Wodzisław Śląski. Katowice

Od dnia 18 października 2015 roku wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące prawa spadkowego. Do tej pory jeżeli spadkobierca w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku - chwili śmierci spadkodawcy nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, to dziedziczył spadek wprost. Oznaczało to, iż dziedziczył wszystko, w tym i długi.  Przy przyjęciu spadku wprost może zdarzyć się, że wartość długów przewyższa wartość całego spadku. Od dnia 18 października 2015 roku w sytuacji, gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w powyższym terminie, to automatycznie przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza...

Przepisy ustawy - prawo o ruchu drogowym stosuje się na terenie na którym ustawiono znak d-52 ,,strefa ruchu".  Na obszarze z tym oznakowaniem organy Policji i Straży Miejskiej mają uprawnienie do nałożenia na kierowcę kary grzywny w drodze mandatu karnego. Na takim terenie kierowcy muszą przestrzegać przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Bez tego znaku organy te nie posiadają takiego uprawnienia...

ZAKRES DZIAŁANIA

» Qui non appellat, approbare videtur sententiam « — kto się nie odwołuje, ten akceptuje wyrok

Rozwód i separacja

Wszelkiego rodzaju pomoc prawna przy rozwodach i separacjach, ...

 

Prawo cywilne

Sprawy o zapłatę, zadośćuczynienie, odszkodowania, ochrona dóbr, ...

 

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, dział spadku, ...

 

Prawo administracyjne

Reprezentowanie w sprawach administracyjnych przed urzędami, ...

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwód i separacja, alimenty, ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, ...

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Dochodzenie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, przywrócenie do pracy, dochodzenie odszkodowania, ...

 

Prawo karne oraz karne wykonawcze

Obrona osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym, sporządzanie pism procesowych, apelacji, zażaleń, ...

 

Prawo gospodarcze i handlowe

Sądowe dochodzenie roszczeń od podmiotów gospodarczych, sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych, uczestniczenie w negocjacjach i rokowaniach, ...

 

Oceny

Tak oceniaj nas nasi klienci

Bardzo polecam Pana Adwokata Patryka Riedla! Wspaniały człowiek i świetny fachowiec. Udzielił rzeczowej porady prawnej i wytłumaczył przystępnym językiem. Dzięki pomocy Pana Mecenasa udało mi się rozwiązać trudną sprawę. Dziękuję Panu serdecznie i raz jeszcze polecam.

Ocena 5/5 na Zumi.pl