Hipoteka nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości przy jej podzialeZgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. I CSK 54/16 Hipoteka obciążająca nieruchomość będącą własnością byłych małżonków, w związku z zaciągniętym przez nich wcześniej kredycie hipotecznym nie ma wpływu na wartość rynkową tej nieruchomości.

 
Podział majątku wspólnego, a co za tym  idzie przyznanie własności lub prawa do lokalu jednemu z małżonków, nie wpływa w żaden sposób na zobowiązanie względem banku. Będą oni nadal zobowiązani solidarnie do spłaty kredytu hipotecznego, pomimo przyznania własności. lub prawa do lokalu tylko jednemu z nich, ze spłatą na rzecz drugiego z małżonków.
 
Wspólny kredyt hipoteczny jest trwalszy i silniejszy niż małżeństwo w Polskim prawie, taki wniosek można wyciągnąć z powyższego postanowienia Sądu Najwyższego. Problem tkwi w tym, że przy takiej interpretacji Sądu Najwyższego jeden z byłych małżonków zostaje wyłącznym właścicielem, drugi zostaje w odpowiednim zakresie spłacony, jednakże nie jest zwolniony z długu hipotecznego. Do zwolnienia tego małżonka jest potrzebna dodatkowa umowa z bankiem, który wyrazi zgodę na jego zwolnienie pod pewnymi warunkami. Drugi problem to okoliczność,  iż w takiej sytuacji byli małżonkowie muszą w jakiś sposób dojść do porozumienia przy zawieraniu umowy z bankiem o zwolnienie z długu odnośnie ewentualnych rozliczeń w związku z długiem hipotecznym. Lepszym rozwiązaniem byłoby odliczenie w podziale Sądowym majątku długu wynikającego z kredytu i odliczenie go od ewentualnej spłaty małżonka, któremu nie przyznaje się na własność nieruchomości. Niestety powyższe postanowienie Sadu Najwyższego stanowi o czymś zupełnie odwrotnym.


Adwokat Katowice, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski