Kancelaria w  Wodzisławiu Śląskim

Adwokat Wodzisław Śląski
Mecenas Patryk Riedel                                        Lokalizacja:

                   - ul. Zamkowa 7, 44-300 Wodzisław Śląski

                   - ul. Mariacka 4, 40-013 Katowice;

                   - ul. Podhalańska 31, 44-335 Jastrzębie-Zdrój;


                                   Telefon: 500 045 725

                            Email: adwokat.riedel@gmail.com
Specjalizacja kancelarii to:
                                                            - Sprawy o Rozwód i Separacje;
                                                            - Prawo Rodzinne;
                                                            - Prawo Karne;
                                                            - Sprawy z ZUS 

                                                            - Szkody Górnicze


§ § § Cztery powody dla których potrzebujesz pomocy adwokata § § §

                                                             1. fachowa i rzetelna pomoc;
                                                             2. zmniejszenie stresu,
                                                             3. uniknięcie błędów,
                                                            4. pewność i spokój ducha 

§ § §  zadzwoń i umów się na spotkanie!    § § §


W celu uzyskania wstępnych informacji zapraszamy do odwiedzenia bloga - porady prawne online - link znajduje się tutaj - BLOG PORADY PRAWNE ONLINE.


Adwokat Wodzisław Śląski - Mecenas Patryk Riedel specjalizuje się w prawie karnym oraz w prawie rodzinnym, w tym w sprawach o rozwód i separacje oraz w szkodach górniczych.rozwód i separacja

Najszybszym i najprostszym sposobem rozwiązania związku małżeńskiego jest rozwód bez orzekania o winie, oczywiście nie zawsze wchodzi to w grę. Czasami jednej ze stron zależy na orzeczeniu rozwodu z winy drugiej, dla uzyskania alimentów lub dla samej satysfakcji. to powoduje znaczne przedłużenie procesu rozwodowego. Podstawowym i najważniejszym elementem sprawy rozwodowej jest dobrze skonstruowany pozew ( zresztą jest to podstawa każdej sprawy ) Należy także ustalić, czy w ogóle zachodzą przesłanki do uzyskania rozwodu, albowiem mogą jedynie istnieć podstawy do orzeczenia separacji. Kancelaria specjalizuje się w prawie rozwodowym, więcej informacji na temat rozwodu znajduje się poniżej: 

Rozwód - ogólna charakterystyka;

Rozwód bez orzekania o winie;

Jak wygląda sprawa rozwodowa;

Co lepsze - Rozwód czy Separacja?;

Obowiązek alimentacyjny, a rozwód;

- Rodzicielski Plan Wychowawczy;

- Alimenty na dziecko;

- Rozwód i podział majątku, a kredyt hipoteczny;

Podział majątku wspólnego;

Pozbawienie - odebranie władzy rodzicielskiej;

Kontakty z dzieckiem - regulowanie/ustalenie kontaktów w Sądzie.

Rozwód z cudzoziemcem, obcokrajowcem;

- Przesłanki uznania za winnego w rozkładzie pożycia małżeńskiego;

Porwanie rodzicielskie, a uprowadzenie dziecka

-Eksmisja w wyroku rozwodowym;

-Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem;

-Rozwód kościelny;

-Rozwód Polaków mieszkających za granicą;

-Wpływ winy na alimenty w rozwodzie i separacji;

-Co zrobić aby dostać rozwód, przesłanki rozwodowe.

                                                                      

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Najważniejszą zasadą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego jest zasada dobra dziecka, która znajduje się nie tylko w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale i w Konstytucji RP. Tą zasadą kieruje się Sąd rozstrzygając w przedmiocie spraw dotyczących małoletniego dziecka. 

-  o rozwód i separacje, o zniesienie separacji,
 - o przyznanie alimentów, o uchylenie, podwyższenie, obniżenie alimentów,
 - o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,
 - o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o zmianę kontaktów z dzieckiem,
 - o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 - o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,  wydanie zarządzeń opiekuńczych.
                                                      

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH

Daj mi człowieka, a paragraf się znajdzie, autorem tej sentencji był pewien stalinowski prokurator z ery ZSRR . W zasadzie do dzisiaj nie wiele się zmieniło. Teoretycznie istnieje zasada domniemania niewinności wyrażona w kodeksie postępowania karnego, jednakże może ona odejść do lamusa. Jeżeli ktoś został postawiony w stan oskarżenia lub występuje jako osoba podejrzana powinien jak najprędzej skorzystać z pomocy obrońcy-adwokata. Najważniejszym elementem obrony w sprawie karnej jest złożenie pierwszych wyjaśnień przed organem ścigania ( Policją lub Prokuratorem ) przy udziale obrońcy - adwokata, aby uniknąć ewentualnych nacisków i innych niestosownych zachowań ze strony organów prowadzących postępowanie przygotowawcze, najczęstszym sposobem na wymuszenie zeznań jest straszenia aresztem. Jedną ze specjalizacji Kancelarii Adwokata Patryka Riedel jest obrona w sprawach karnych. Obrona ta obejmuje:

- obronę osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz        postępowaniu sądowym,
- sporządzanie pism procesowych, apelacji, zażaleń i wniosków dowodowych,
- udzielenie przerwy w wykonaniu kary, 
- zawieszenia wykonania kary, 
- odroczenie wykonania kar,
- wydanie wyroku łącznego,
- reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwami,                                                                                     - przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia i popieranie go przed sądem,                                       - działanie jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego                                                                               - sporządzanie opinii i zażaleń na postanowienia sądów i organów ścigania,


Dla kogo i jak pracuje adwokat?

Termin ”adwokat” wszyscy doskonale znamy i łączymy go z pomocą w sprawach prawnych. I prawidłowo, bo słowo to pochodzi z łaciny, gdzie oznacza „dawanie pomocy”. Zanim jednak adwokat będzie mógł pomagać komukolwiek, musi zdobyć odpowiednie wykształcenie i prawo do pracy w tym zawodzie. Wykształcenie to, to długie studia prawnicze trwające pięć lat i odbyta później praktyka adwokacka zwana adwokaturą, zakończona egzaminem. Jako adwokaci mogą realizować się jedynie osoby, które widnieją w spisie tworzonym przez okręgową radę adwokacką. Miejscem pracy adwokata bywa na zmianę sala sądowa, jak i kancelaria adwokacka, gdzie codziennie przyjmowani są interesanci potrzebujący pomocy prawnej. Adwokat zwany również mecenasem, jest dobrym przewodnikiem w zawiłym i trudnym obszarze przepisów prawa. Na przestrzeni wieków, normy prawne rozwinęły się tak, iż poszczególne sfery życia codziennego obudowane są olbrzymią ilością bardzo szczegółowych prawideł. Prawo komplikuje się i rozrasta z tego względu, że dotyczy praktycznie wszystkich sytuacji życiowych, jakie kiedykolwiek rozwiązywano przed sądami. Adwokat jest osobą, która fachowo zajmuje się prawem cywilnym i karnym, prawem spadkowym i gospodarczym. Do tego rodzaju fachowca można zwrócić się praktycznie z każdą sprawą. Coraz częściej adwokaci specjalizują się w poszczególnych rodzajach prawa, takich jak prawo gospodarcze, karne czy rodzinne. Właśnie dlatego, każda kancelaria adwokacka czyni starania o to, by swoje usługi świadczyli w niej mecenasi znający różne działy prawa. Chodzi o to, by umieć pomagać ludziom zgłaszającym różne problemy, reprezentować ich interesy przed sądami i instytucjami. Po co adwokat jest potrzebny? Jest potrzebny, bo nie znamy prawa na tyle, by wiedzieć co zrobić w obliczu różnych spraw, jak przeprowadzić je, by były dla nas korzystne, by nie zaprzepaścić czegoś, co słusznie się należy. Adwokat udziela fachowych porad prawnych, pokazuje ludziom ich prawa i obowiązki w różnych sytuacjach. Przeprowadza nieświadomych klientów przez gąszcz norm i paragrafów. 

Położenie KANCELARII - ADWOKAT WODZISŁAW ŚLASKI

Kancelaria Adwokacka Adwokata Patryka Riedel jest położona przy ul. Zamkowej 7 na I piętrze budynku nad lokalem Kebab, wejście z boku budynku, obok byłego Rossmana, a wcześniej Kina Czar. 

Do kancelarii można trafić kierując się ulicą od Rynku w dół w stronę galerii - Karuzela. Na przeciwko Kancelarii znajduje się kiosk ruchu.


Adwokat Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Rybnik, prawnik, kancelaria adwokacka

Mapę położenia kancelarii adwokackiej - Wodzisław Ślaski  znajdą państwo niżej.