Zagadnienia prawa cywilnego


- sprawy o zapłatę,
- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
- odszkodowania z tytułu poniesionej szkody majątkowej, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych
- ochronę dóbr osobistych,
- odwołanie darowizny,
- zasiedzenie nieruchomości,
- roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych,
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- zniesienie współwłasności,
- eksmisję,
- szkody górnicze,
- służebności przesyłu,


Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Adwokat Wodzisław Ślaski, Katowice