Zagadnienia Prawa Pracy
i Ubezpieczeń społecznych


- dochodzenie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
- przywrócenie do pracy,
- dochodzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
- wydanie i sprostowania świadectwa pracy,
- odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie rent, emerytur,
- przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zasiłków chorobowych, macierzyńskich,
- ustalenia wypadku przy prac


Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Adwokat Wodzisław Ślaski, Katowice