Zagadnienia prawa karnego
i karnego wykonawczego


- obrona osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym,
- sporządzanie pism procesowych, apelacji, zażaleń i wniosków,
- udzielenie przerwy w wykonaniu kary,
- zawieszenia wykonania kary,
- odroczenia wykonania kar,
- wydanie wyroku łącznego,
- reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwami,
- przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia i popieranie go przed sądem,


Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Adwokat Wodzisław Ślaski, Katowice