Zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego


- rozwód i separacje,
- podział majątku wspólnego,
- alimenty,
- ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
- ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka


Szerzej o sprawach z zakresu prawa rodzinnego znajduje się poniżej:

alimenty na dziecko

Uchylenie alimentów na dziecko

Porwanie rodzicielski a uprowadzenie dziecka

Rozwód - ogólna charakterystyka;

Rozwód bez orzekania o winie;

Jak wygląda sprawa rozwodowa;

Co lepsze - Rozwód czy Separacja?;

Obowiązek alimentacyjny, a rozwód;

Rodzicielski Plan Wychowawczy;

Alimenty na dziecko;

Rozwód lub Separacja za granicą - uznanie wyroku w Polsce;

Podział majątku wspólnego;

Pozbawienie - odebranie władzy rodzicielskiej;

Kontakty z dzieckiem - regulowanie/ustalenie kontaktów w Sądzie.

Przesłanki uznania winy w rozwodzie

rozwód kościelny

Eksmisja małżonka w wyroku rozwodowym


Ponadto dużo informacji jest na blogach - Alimenty , Rozwód


ADWOKAT PATRYK RIEDEL- WODZISŁAW ŚLASKI- KATOWICE- JASTRZĘBIE-ZDRÓJ