Porady online

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

W myśl nowych przepisów, zawieszone kary pozbawienia wolności mają być grzywnami lub zmodyfikowanymi karami ograniczenia wolności. Wspomniane zmiany dotyczą prawie wszystkich przepisów dotyczących stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary. Aktualnie, warunkowe zawieszenie wykonania kary może być stosowane tylko i wyłącznie w odniesieniu do kary izolacyjnej. Wcześniej instrument ten stosowano także w odniesieniu do kar grzywny i ograniczenia wolności. Warunkowo można zawiesić tylko taką karę izolacyjną, której czas nie przekracza jednego roku. Przy czym, w chwili popełnienia czynu sprawca nie jest skazany na pozbawienie wolności. Okres próby, czyli czas w jakim zawieszone jest wykonanie kary, wynosi obecnie od roku do 3 lat. Wyjątek stanowią tu młodociani i sprawcy, którzy popełniają przestępstwo przemocy na osobach wspólnie zamieszkujących. Dla nich okres próby wynosi od 2 do 5 lat. Jedni i drudzy podlegają również obligatoryjnemu dozorowi. Od powyższej reguły można odstąpić jedynie wtedy, gdy istnieje uzasadnienie zastosowania tzw. nadzwyczajnego złagodzenia kary. Instytucja ta pozwala warunkowo zawiesić karę więzienia do lat pięciu na czas próby, który może wynosić nawet 10 lat......

Więcej

Opieka naprzemienna

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje zbyt ściśle zasad naprzemiennej opieki nad dzieckiem. Wobec tego, opieka taka orzekana jest przez sądy jeśli uznają to za uzasadnione. Naprzemienna opieka nad dzieckiem polega na jego naprzemiennym przebywaniu u jednego i drugiego rodzica. Opiekę taką orzeka się po rozwodzie lub rozpadzie związku nieformalnego. Konkretnie rzecz biorąc, dziecko przebywa tyle samo czasu u każdego z rodziców, na przykład dwa tygodnie u mamy i taty na zmianę. Po rozwiązanie to sięga się głównie w zamożnych krajach, takich jak USA czy Skandynawia. Zdarza się i tak, że rodzice nabywają dom, w którym przebywa dziecko, a oni wprowadzają się tam na zmianę......


Więcej

Rozwód - przesłanki jego uzyskania, jak wygląda wyrok

Podjęcie decyzji o rozwodzie to bardzo trudny i dramatyczny moment w życiu każdego człowieka, będącego w związku małżeńskim. Niesie zarówno skutki dla samych małżonków jak i dla wspólnych małoletnich dzieci stron. Niniejszy artykuł skupia się na aspektach prawnych jakie wiąże ze sobą orzeczenie rozwodu. Jeżeli już zdecydujemy się na rozwód należy ustalić w jakim trybie to nastąpi, czy chcemy rozwodu bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron; bądź czy wnosimy o rozwód z winy drugiego małżonka. Istnieją zatem 3 możliwości orzeczenia rozwodu......

Więcej

Przymusowe leczenie odwykowe jako forma pomocy osobom uzależnionym od alkoholu

 

Przymusowe leczenie odwykowe, to forma pomocy proponowana osobom, które nie posiadają wewnętrznej motywacji do wyjścia z nałogu. Mówiąc wprost, same nie chcą się leczyć, a przekonania o swoim problemie nabierają w trakcie leczenia narzuconego przez inne osoby. Nabierają lub nie, bo przymusowe leczenie odwykowe nie zawsze przynosi pożądane efekty.

Więcej

Przymusowe leczenie odwykowe jako forma pomocy osobom uzależnionym od alkoholu

Przymusowe leczenie odwykowe, to forma pomocy proponowana osobom, które nie posiadają wewnętrznej motywacji do wyjścia z nałogu. Mówiąc wprost, same nie chcą się leczyć, a przekonania o swoim problemie nabierają w trakcie leczenia narzuconego przez inne osoby. Nabierają lub nie, bo przymusowe leczenie odwykowe nie zawsze przynosi pożądane efekty. W myśl obowiązującej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta ma obowiązek powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych......

Więcej

Kim właściwie jest adwokat - w skrócie

Adwokat, to osoba posiadająca specjalne uprawnienia w zakresie udzielania pomocy prawnej. Zdobycie tych uprawnień zajmuje kilka lat, bowiem trzeba najpierw ukończyć studia prawnicze, następnie odbyć aplikację adwokacką (praktykę), by w końcu zdać odpowiedni egzamin. Potocznie, adwokatów nazywa się obrońcami sądowymi. Jest to w pewnej mierze słuszne, gdyż jedną z pełnionych przez nich ról jest bronienie w sądzie osób oskarżonych o popełnienie jakichś czynów prawnie zabronionych. To jednak nie wszystko. Zasadniczą rolą adwokata jest reprezentowanie przed sądem stron biorących udział w rozprawach cywilnych. Chodzi o sprawy takie jak rozwody, podział majątku, opieka nad dziećmi, spadki, odszkodowania itp. Miejscem, gdzie na co dzień pracuje adwokat jest kancelaria prawna. 

Więcej

Adwokat a Rozwód

Rozwód, to jedna z najtrudniejszych sytuacji w naszym życiu. Świadomość rozpadu związku, który – z założenia miał trwać do końca życia – jest bardzo trudna. Trzeba uporać się nie tylko z własną porażką, ale także z całą procedurą prawną, która nie jest łatwa. Wchodząc w związek małżeński nie musimy robić właściwie nic. Wystarczy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, złożyć odpowiednie przyrzeczenie i po sprawie. Nikt o nic nie pyta, niczego nie sprawdza; idziemy, oznajmiamy, że zamierzamy być małżeństwem i gotowe. aWięcej

Nie raz i nie dwa zadzwoniono do nas z propozycją nabycia jakiegoś towaru lub usługi przez telefon. Początek takich rozmów jest jednakowy: dzwoniący przedstawia się, mówi skąd dzwoni, pyta, czy chcemy wysłuchać oferty i informuje, że rozmowa jest rejestrowana. Jeśli wyrazimy zgodę na przedstawienie oferty, rozmówca roztacza przed nami korzyści płynące z zakupu usługi lub towaru, który proponuje. Kolejny krok, to informacja o tym, że na nasz adres domowy zostaną wysłane dokumenty, dzięki którym będziemy mogli jeszcze raz dokładnie prześledzić szczegóły oferty. Szybko, cicho i niezbyt wyraźnie jesteśmy informowani o możliwości odstąpienia od umowy, jeśli zdecydujemy się ją podpisać.

Więcej

Zawieranie umów drogą telefoniczną

Nie raz i nie dwa zadzwoniono do nas z propozycją nabycia jakiegoś towaru lub usługi przez telefon. Początek takich rozmów jest jednakowy: dzwoniący przedstawia się, mówi skąd dzwoni, pyta, czy chcemy wysłuchać oferty i informuje, że rozmowa jest rejestrowana. Jeśli wyrazimy zgodę na przedstawienie oferty, rozmówca roztacza przed nami korzyści płynące z zakupu usługi lub towaru, który proponuje. Kolejny krok, to informacja o tym, że na nasz adres domowy zostaną wysłane dokumenty, dzięki którym będziemy mogli jeszcze raz dokładnie prześledzić szczegóły oferty. Szybko, cicho i niezbyt wyraźnie jesteśmy informowani o możliwości odstąpienia od umowy, jeśli zdecydujemy się ją podpisać.

Z opisanego wyżej scenariusza rozmowy najważniejszy jest moment, w którym telemarketer proponuje przesłanie dokumentów do podpisania. Mało kto wie, że zgoda na otrzymanie tych dokumentów jest jednoznaczna z podpisaniem umowy!!!

Tak! Powtórzmy jeszcze raz: Wyrażenie zgody na otrzymanie dokumentów jest zawarciem umowy!!!!!

Jest to tzw. zawarcie umowy w drodze oferty składanej przez telefon.

Umowę taką zawieramy wyrażając zgodę na otrzymanie dokumentów. Wyrażamy ją, ponieważ nie znamy tego skutków, a poza tym nie słuchamy zbyt dokładnie tego, co mówi telemarketer.

Telemarketing zalicza się do tzw. agresywnych metod sprzedaży. Dzwoniący pracownik jakiejś firmy jest doskonale przygotowany do swojego zadania; ma w zanadrzu kilka scenariuszy rozmów na różne okoliczności. Niczego nieświadomi i zaskoczeni klienci często zgadzają się na zawarcie umowy nie mając pojęcia, że właśnie to robią.

Na przesłanie dokumentów, większość z nas zgadza się dla świętego spokoju, żeby zakończyć rozmowę. Tymczasem, powtarzamy po raz kolejny: zgoda taka równa się zawarciu umowy!!!

Więcej

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego

Najemca lokalu mieszkalnego powinien opróżnić go z dniem, w którym umowa najmu wygasa. W praktyce jednak jest inaczej. Najemcy lokali mieszkalnych nie spieszą się z ich opróżnieniem, mimo że umowa najmu przestała obowiązywać. Po wygaśnięciu umowy najmu, najemca traci tytuł prawny do zajmowania go. Bywa nawet i tak, że byli lokatorzy pozostają w lokalu po tym jak uprawomocni się wyrok eksmisyjny. 

Więcej