Od dawna wiedziałem, co chcę i zamierzam robić w swoim życiu, z tego względu przez wiele lat pracowałem nad tym, aby podążać w obranym przez siebie kierunku. Rozpoczęcie studiów prawniczych było jednym z wielu etapów, jakie mnie do niego doprowadziły. Ukończyłem edukację ( chociaż człowiek uczy się całe życie…w szczególności w tym zawodzie mając na względzie ciągłą zmianę przepisów prawnych ) na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo w 2011 roku. Dziś jestem Adwokatem oraz zarazem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Do celu w dalszej kolejności doprowadziła mnie aplikacja adwokacka, która utwardziła moją drogę do obranego celu, który dziś osiągnąłem wykonując zawód Adwokata.

    Adwokat  (z łacińskiego: „Advocare”- wzywać na pomoc),  jest osobą, która pomaga ludziom w zakresie posługiwania się prawem. Usługi adwokackie to: porady prawne, pomoc w sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu aktów prawnych oraz reprezentowanie poszczególnych osób (np., oskarżonych lub osób chcących się rozwieść) przed sądami i urzędami.

 

  Mając na uwadze powyżej wskazane okoliczności osiągnąłem cele jakie zamierzałem i w chwili obecnej jako Adwokat mogę świadczyć pomoc prawna osobą, które tego potrzebują.

 

    Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawnych:

 

- w sprawach o rozwód, separacje oraz w prawie rodzinnym i opiekuńczym;

- w sprawach o odwołanie od decyzji ZUS;

- w sprawach o odszkodowanie za szkody górnicze;

- w sprawach karnych.

 

    Dodatkowo udzielam się społecznie, aktualnie jestem przewodniczącym rady Fundacji ,,Vox Cordis", która działa społecznie w celu niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

 

    Moje zainteresowania, to aktywne spędzanie wolnego czasu, muzyka współczesna oraz szeroko pojęta technologia informatyczna( która bardzo pomaga mi w pracy ze względu na dzisiejsze czay i postęp technologiczny ).

 

    Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy.

 

    Wizyta w Kancelarii jest możliwa jedynie po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w drodze telefonicznej lub mailowej. ( Dane kontaktowe podane są na stronie głównej )

 

    Lokalizacja Kancelarii to:

- ul. Zamkowa 7, 44-300 Wodzisław Śląski;

- ul. Podhalańska 31, 44-335 Jastrzębie-Zdrój;

- ul Energetyków 83, 44-200 Rybnik;

- ul. Mariacka 4, 40-013 Katowice.

 

    Telefon: 500 045 724,

    mail: adwokat.riedel@gmail.com


    Adwokat Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Katowice