Od dawna wiedziałem, co chcę i zamierzam robić w swoim życiu, z tego względu przez wiele lat pracowałem nad tym, aby podążać w obranym przez siebie kierunku. Rozpoczęcie studiów prawniczych było jednym z wielu etapów, jakie mnie do niego doprowadziły. Ukończyłem edukację ( chociaż człowiek uczy się całe życie…w szczególności w tym zawodzie mając na względzie ciągłą zmianę przepisów prawnych ) na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo w 2011 roku. Dziś jestem Adwokatem oraz zarazem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Do celu w dalszej kolejności doprowadziła mnie aplikacja adwokacka, która utwardziła moją drogę do obranego celu, który dziś osiągnąłem wykonując zawód Adwokata.

Adwokat  (z łacińskiego: „Advocare”- wzywać na pomoc),  jest osobą, która pomaga ludziom w zakresie posługiwania się prawem. Usługi adwokackie to: porady prawne, pomoc w sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu aktów prawnych oraz reprezentowanie poszczególnych osób (np., oskarżonych lub osób chcących się rozwieść) przed sądami i urzędami.

 

Mając na uwadze powyżej wskazane okoliczności osiągnąłem cele jakie zamierzałem i w chwili obecnej jako Adwokat mogę świadczyć pomoc prawna osobą, które tego potrzebują.

 

Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawnych:

 

- w sprawach o rozwód, separacje oraz w prawie rodzinnym i opiekuńczym;

- w sprawach o odwołanie od decyzji ZUS;

- w sprawach o odszkodowanie za szkody górnicze;

- w sprawach karnych.

 

 

Moje zainteresowania, to aktywne spędzanie wolnego czasu, muzyka współczesna oraz szeroko pojęta technologia informatyczna( która bardzo pomaga mi w pracy ze względu na dzisiejsze czasy i postęp technologiczny ).


Mecenas a Adwokat: Czy Jest Różnica?


W środowisku prawnym często spotykamy się z różnymi tytułami zawodowymi, które mogą wprowadzać w zamieszanie. Dwa z nich, które są szczególnie często używane i mylone, to "mecenas" i "adwokat". Choć oba te terminy są blisko związane z profesją prawniczą, mają pewne specyficzne znaczenie i kontekst użycia, które warto wyjaśnić.


Co to jest Adwokat?

Adwokat to zawód prawniczy, który w Polsce jest ściśle zdefiniowany i regulowany przez przepisy prawne. Aby zostać adwokatem, osoba musi ukończyć studia prawnicze, zdać egzamin adwokacki oraz zostać wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez odpowiednią izbę adwokacką. Adwokaci reprezentują klientów przed sądami, udzielają porad prawnych, sporządzają pisma procesowe i wykonują wiele innych czynności z zakresu prawa.


A co z Mecenasem?

Termin "mecenas" ma w Polsce charakter bardziej tradycyjny i honorowy. Nie jest to formalny tytuł zawodowy, lecz raczej forma grzecznościowego zwracania się do prawników, szczególnie tych z dużym doświadczeniem lub wysokim uznaniem w zawodzie. Używanie tego określenia nie jest regulowane prawnie i nie oznacza żadnych dodatkowych kwalifikacji czy uprawnień ponad te, które posiada adwokat.


Kluczowe Różnice

Regulacje Prawne: "Adwokat" to zawód regulowany prawem, z konkretnymi wymaganiami i odpowiedzialnością zawodową. "Mecenas" to natomiast określenie nieformalne i nie podlega regulacjom prawnym.


Zakres Użycia: Każdy adwokat może być nazywany mecenasem, ale nie każdy, kto jest nazywany mecenasem, musi być adwokatem. Termin "mecenas" może być używany także w odniesieniu do radców prawnych, sędziów czy nawet profesorów prawa.


Kontekst Kulturowy i Historyczny: Mecenas ma w polskiej kulturze prawnej długą tradycję i jest często używany w kontekście szacunku i uznania dla doświadczenia i osiągnięć prawnika.


Chociaż w praktyce terminy "mecenas" i "adwokat" są często używane zamiennie, istotne jest rozróżnienie między formalnym tytułem zawodowym a bardziej honorowym, tradycyjnym określeniem. W kontekście prawnym, adwokat to osoba z konkretnymi kwalifikacjami i uprawnieniami, podczas gdy mecenas jest formą wyrażania szacunku i uznania, niezależnie od formalnych kwalifikacji zawodowych.

 

  

Wizyta w Kancelarii jest możliwa jedynie po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w drodze telefonicznej lub mailowej. ( Dane kontaktowe podane są na stronie głównej ).

 


Lokalizacja Kancelarii to:

- ul. Zamkowa 7, 44-300 Wodzisław Śląski;


Telefon: 500 045 724,

Mail: adwokat.riedel@gmail.com


Adwokat Wodzisław Śląski