Historia budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim


Dzisiejszy budynek Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim położonego przy ulicy Sądowej 3 jest pozostałością po zabudowie klasztornej Franciszkanów-Minorytów, którzy przybyli do miasta w połowie XIII wieku. Do budynku przylega kościół Ewangelicko-Augsburski. Klasztor Franciszkanów i Minorytów powstał właściwie krótko po tym jak powstało samo miasto Wodzisław Śląski. W 1810 wszedł w życie dekret o powszechnej kasacji działalności zakonników, co było kresem działalności zakonu, cały majątek przeszedł do własności skarbu państwa pruskiego. W 1830 budynek kościoła sprzedano parafii ewangelickiej z Wodzisławia Śląskiego. Aż do czasu po II Wojnie światowej budynek stopniowo ulegał degradacji. W latach 50-60 XX wieku nastąpił remont i obecnie w budynku znajduje się siedziba Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. 


  ADWOKAT PATRYK RIEDEL - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, WODZISŁAW ŚLASKI-KATOWICE