Jak wygląda mediacja w sprawie rozwodowej?Podczas rozprawy rozwodowej warto podejmować próby polubownego zakończenia sprawy, to znaczy porozumieć się i osiągnąć kompromis we wszystkich istotnych kwestiach.

Mediacja jest dobrowolna i w każdym momencie każda ze stron może się z niej wycofać. Udział w mediacji nie łączy się więc z żadnym ryzykiem.

Mediacja ma charakter poufny, znaczy to, że rozmowy z mediatorem objęte są tajemnicą.

Protokół mediacji nie zawiera żadnych informacji na ten temat. Zawiera jedynie treść ugody o ile taka zostanie zawarta. Jeśli nie – umieszcza się w nim informację, że do ugody nie doszło.

Mediator nie noże występować w sprawie jako świadek. Nie wolno mu w jakikolwiek sposób ujawniać treści rozmów ze stronami.

Do mediacji warto przystąpić jeśli istnieje choć cień szansy na porozumienie i wspólne ustalenie istotnych kwestii. Ugoda zawarta w wyniku mediacji przyspiesza znacznie proces rozwodowy i skraca czas jego trwania. Najczęściej jest tak, że obydwie strony dążą do jak najszybszego zakończenia sprawy.

Mediacji nie prowadzi się w celu ratowania małżeństwa. Mediacja jest po to, by wspólnie ustalić zasady rozstania. Chodzi tu o typ rozwodu czy ma być z orzekaniem o winie czy bez. Chodzi również o alimenty na dzieci i dalsze sprawowanie władzy rodzicielskiej.

Polska praktyka rozwodowa pokazuje, że tylko w 5% spraw dochodzi do mediacji. W porównaniu w Ameryce aż w 95% spraw stosuje się mediacje.

 

Jak przebiegają mediacje?

 

Najpierw obydwie strony muszą udzielić zgody na mediacje. Bez obustronnej zgody mediacja się nie odbędzie.

Po udzieleniu zgody w sądzie, strony zapraszane są do ośrodka mediacyjnego na spotkanie z mediatorem. Mediatorami są osoby wpisane na listę mediatorów przy danym sądzie. Są to osoby mające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Stronom przysługuje prawo do wspólnego wybrania mediatora. Jeśli nie skorzystają z tej możliwości – zostaje on wyznaczony przez sąd.

Najczęściej jest tak, że mediator najpierw prowadzi rozmowę osobno z każdą ze stron. Potem odbywa się rozmowa wspólna. Liczba indywidualnych i wspólnych spotkań z mediatorem dostosowywana jest do potrzeb stron. Bywa, że rozmowy indywidualne i wspólne przeciągają się i potrzebne jest więcej spotkań.

 

W mediacjach chodzi o to, by każda ze stron mogła swobodnie wypowiedzieć się i sformułować swoje oczekiwania. Chodzi również o to, by strony nawzajem wysłuchały się i doszły do porozumienia.

Zadaniem mediatora jest ustalenie wzajemnych oczekiwań stron. Powinien umieć rozeznać zdolność stron do zawarcia kompromisu i ustalić w których obszarach jest szansa na jego osiągnięcie.

Często zdarza się tak, że oczekiwania drugiej strony stają się bardziej zrozumiałe i łatwiejsze do przyjęcia, gdy wypowiada je mediator. Wypowiedzi strony przeciwnej, nawet jeśli są rozsądne i wyważone, budzą czasem bardzo silne, negatywne emocje. Emocje związane z rozwodem nie pozwalają często trzeźwo, rzeczowo i obiektywnie spojrzeć na przeciwnika procesowego. W osiągnięciu porozumienia mimo emocji ma pomóc negocjator, który studzi je swoją obecnością i wypowiedziami.

 

Powodzenie w mediacjach zależy od postawy i nastawienia stron, a także od zaangażowania i umiejętności mediatora.


Adwokat Katowice, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój