Kredyt Hipoteczny a Rozwód i Podział Majątku


Jest takie powiedzenie, że nic nie łączy bardziej ludzi niż kredyt hipoteczny.

 

Niestety, powiedzenie to jest jak najbardziej prawdziwe. Orzeczenie o rozwodzie nie rozwiązuje w niczym problemów majątkowych małżonków. Wyrok rozwodowy staje się prawomocny, gdy minie termin wniesienia apelacji od niego, lub po wydaniu wyroku przez Sąd II Instancji. Co istotne, orzeczenie nie ma nic wspólnego z całkowitym zniesienie współwłasności pomiędzy małżonkami. Jeśli istniała pomiędzy nimi wspólność majątkowa, cały majątek podlega podziałowi w sposób proporcjonalny.

 

Jak się dzielić? – Podział Majątku.

 

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze porozumienia. Istnieje możliwość dokonania podziału majątku w trakcie sprawy rozwodowej, jednakże wyłącznie wtedy gdy strony są zgodne co do warunków podziału. Przed uzyskaniem wyroku rozwodowego strony mogą również dokonać podziału majątku przed Notariuszem po zawarciu umowy rozdzielności majątkowej. Najprościej jest, jeśli małżonkowie są w stanie ustalić składniki majątku, wycenić je i dojść do porozumienia. W przypadku braku porozumienia zostaje tylko droga sądowa. Zawnioskować o podział majątku może każda ze stron, a w trakcie postępowania Sąd rozstrzygnie, jak podzielić majątek. Do rozstrzygnięcia co do wartości składowych majątku, Sąd może powołać biegłych sądowych i trzeba będzie pokryć ich wynagrodzenie. Nie dość na tym, Sąd nie zajmuje się podziałem pasywów, czyli długów. Jeśli małżonkowie posiadają dom jednorodzinny o wartości 500 tysięcy z hipoteką obciążoną na 200 tysięcy, sąd nie weźmie długu pod uwagę. Przy podziale proporcjonalnym podzieli po prostu wartość 500 tysięcy po połowie, pomiędzy małżonków.

 

Co z hipoteką? – Podział Majątku.

 

Orzeczenie rozwodu w niczym nie zmienia umowy z bankiem. Oznacza to, że obydwoje małżonkowie, jako strony umowy są zobowiązani do terminowego płacenia rat kredytu czy kwot wynikających z ubezpieczenia oraz dotrzymania wszelkich innych postanowień umowy. Niezależnie od etapu, na jakim jest sprawa, raty trzeba płacić, tyle tylko, że do momentu zakończenia sprawy o podział majątku, Sąd uwzględni w podziale koszty poniesione przez jedną ze stron na spłatę rat. Pewną możliwością na pokojowe rozstrzygniecie problemu, jest przejecie kredytu wraz z nieruchomością, przez jednego z małżonków. Takie rozwiązanie wymaga jednak zgody banku, który udzielił kredytu. Innym rozwiązaniem jest sprzedaż obciążonej nieruchomości i przejęcie obciążenia kredytowego przez nowego nabywcę.

 

Procedura przejęcia kredytu hipotecznego przez jednego z małżonków

 

Były współmałżonek lub małżonek po zawarciu umowy rozdzielności majątkowej przez strony, musi wypełnić wniosek o zwolnienie jednej ze stron z kredytu hipotecznego. Zostaje uruchomiona odpowiednia procedura bankowa, która polega na sprawdzeniu zdolności finansowej strony, która chce przejąć kredyt. Bank musi ustalić, czy jedna strona będzie w stanie samodzielnie spłacić kredyt hipoteczny, czy nie. W razie konieczności można ustalić odpowiednie zabezpieczenie, np. poręczyciela lub dodatkowa osoba przystąpi do kredytu. 


Kredyt Hipoteczny, a Rozwód
i Podział Majątku      
             MECENAS PATRYK RIEDEL
             ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI
             JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, RYBNIK
             TEL: 500 045 724.