Nowy związek małżeński, a zobowiązania alimentacyjne z poprzedniego związkuCzy zawarcie nowego małżeństwa przez byłego małżonka wpływa jakoś na wysokość jego zobowiązania alimentacyjnego?

 

Zobowiązania alimentacyjne, a nowe małżeństwo


Wstąpienie w nowy związek małżeński jest znaczącym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Jednak dla osób, które mają już za sobą doświadczenie małżeńskie i zobowiązania alimentacyjne wynikające z poprzednich związków, sytuacja ta może przynieść dodatkowe wyzwania i pytania prawne. Artykuł ten ma na celu przybliżenie, jak nowe małżeństwo wpływa na istniejące zobowiązania alimentacyjne i jakie kwestie prawne należy wziąć pod uwagę. Więź gospodarcza jest jedną z tych, które według prawa, łączą małżonków. W związku małżeńskim obowiązuje narzucony ustawą ustrój wspólności majątkowej. Jeśli więc małżonkowie nie zawarli żadnej umowy, która by zmieniała ten stan (np., intercyza), należy przyjąć, że istnieje między nimi więź gospodarcza wyznaczana przez wspólność majątkową.

 

Potomstwo z nowego małżeństwa, a zobowiązania alimentacyjne

 

Przyglądając się możliwościom finansowym płatnika alimentów, w momencie pojawienia się dzieci z nowego małżeństwa, trzeba wziąć pod uwagę nowe okoliczności. Okoliczności te, to sytuacja życiowa i materialna jego aktualnej rodziny.

Jeśli płatnik alimentów wszedł w nowy związek małżeński, po czym na świat przyszły dzieci, okoliczność ta będzie miała wpływ na istniejące wcześniej zobowiązanie alimentacyjne. Sąd musi wziąć pod uwagę fakt, że płatnik alimentów musi teraz utrzymać nie tylko nowego małżonka, ale i dzieci. W konsekwencji, możliwości finansowe płatnika na pewno uległy zmianie.

Podczas analizowania całej sytuacji, sąd nie kieruje się tym czy płacący alimenty małżonek w procesie rozwodowym został uznany za stronę winną za rozkład pożycia małżeńskiego. Dla sądu najważniejsze są tu równe potrzeby potomstwa z pierwszego i kolejnego małżeństwa płatnika.

Nie może być tu żadnych przywilejów. Potrzeby wszystkich dzieci muszą być zaspokajane przez rodziców w równym stopniu.

W sytuacji, gdy sąd zasądził zobowiązanie alimentacyjne na pierwszego małżonka, musi on pogodzić się z faktem, iż płatnik alimentów ma nową rodzinę, którą musi utrzymywać. Może więc zdarzyć się tak, że zobowiązanie alimentacyjne na pierwszego małżonka ulegnie zmniejszeniu.

Jednakże alimenty płacone byłemu małżonkowi, po wejściu w nowy związek małżeński przez płatnika ulegną podwyższeniu. Zdarzyć się tak może wówczas, gdy były małżonek weźmie ślub z osobą zamożną i nie będzie miał dzieci. Tylko wówczas, sytuacja materialna byłego małżonka może się poprawić na skutek zwiększenia świadczenia alimentacyjnego.

 

Prawo do alimentów, a nowe małżeństwo

 

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, w której nowy związek małżeński zawiera małżonek pobierający świadczenie alimentacyjne. W takiej sytuacji, alimenty od byłego małżonka wygasają z mocy prawa. Wejście w nowy związek małżeński, eliminuje prawo do otrzymywania alimentów od byłego małżonka.

Były małżonek płacący alimenty na dzieci, nadal zobowiązany jest do ich płacenia, niezależnie od tego, czy jedno z rodziców zawarło nowy związek małżeński.

 

Podsumowując: nie ma wątpliwości co do tego, że założenie nowej rodziny przez byłego współmałżonka może mieć wpływ na istniejący obowiązek alimentacyjny. Wpływ ten dotyczy zarówno zobowiązania alimentacyjnego uiszczanego na rzecz byłego małżonka, jak i tego, które uiszczane jest na rzecz potomstwa z poprzedniego małżeństwa.

Zmiany wysokości jednych i drugich alimentów podyktowane są szczegółowymi okolicznościami dotyczącymi konkretnych osób. Nowe małżeństwo może wprowadzić zmiany w życiu finansowym, ale nie zwalnia automatycznie z istniejących zobowiązań alimentacyjnych. Ważne jest, aby osoby zobowiązane do alimentacji oraz beneficjenci rozumiały swoje prawa i obowiązki w tej zmieniającej się sytuacji. Konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym może pomóc w zrozumieniu i nawigacji przez te skomplikowane kwestie.


ROZWÓD I SEPARACJA - ADWOKAT PATRYK RIEDEL - POMAGAMY W  NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI. EMAIL: ADWOKAT.RIEDEL@GMAIL.COM, TEL.: 500 045 724.