Obniżenie alimentów na dziecko


W razie istotnej zmiany stosunków można żądać odpowiednio obniżenia lub podwyższenia alimentów na dziecko. Gdy dziecko osiągnie już pełnoletność i jest zdolne utrzymać się samodzielnie można złożyć pozew o uchylenie alimentów. Warto zauważyć, że alimenty na dziecko nie zostają uchylone automatycznie, za każdym razem trzeba wnieść pozew do Sądu. W niniejszym artykule jest mowa o obniżeniu alimentów, zatem istotna zamiana stosunków dotyczy pogorszenia się sytuacji zarobkowej i majątkowej rodzica zobowiązanego do łożenia alimentów na dziecko.


Przesłanki na jakie można się powołać przy obniżeniu alimentów: 


- Pogorszenie się możliwości zarobkowych zobowiązanego rodzica ( np. niezawiniona przez niego utrata pracy, choroba uniemożliwiająca pracę, niezawinione przeniesienie na gorsze stanowisko pracy,   zmniejszenie się zarobków zobowiązanego, itd. );

- Podjęcie pracy przez dziecko uprawnione do alimentów ( np praca studenta zaocznego );

- Usprawiedliwione zwiększenie się wydatków zobowiązanego - nowa rodzina ( np. zawarcie nowego związku małżeńskiego, konkubinat, urodzenie się nowego dziecka );

- Znaczne polepszenie się sytuacji zarobkowej rodzica sprawującego bieżącą opiekę nad dzieckiem, chodzi tu o sytuację, gdy jego dochody znacznie przewyższają dochody rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów;


Sąd badając, czy zaszły przesłanki do obniżenia alimentów ustala czy zmiana z której wynikło pogorszenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego nie powstała z winy rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów (np. zwolnienie dyscyplinarne z pracy ). Chodzi tu również o sytuacje w której rodzic  zobowiązany do płacenia alimentów nie pogorszył swojej sytuacji zarobkowo-majątkowej celowo. Nadto Sad ustala czy zmiana ta ma charakter ciągły, a nie tymczasowy, tzn. czy sytuacja nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie. Sąd przy ocenie możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów bierze pod uwagę jego realne możliwości zarobkowe, przy wykorzystaniu przez niego wszystkich sił i możliwości, a nie dochody jakie faktycznie na chwile obecną osiąga. 


            PATRYK RIEDEL - ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ- KATOWICE