Odszkodowanie za Szkody górnicze, a nowy właściciel nieruchomości


Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Geologiczne i Górnicze właściciel nieruchomości może żądać naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego ( Kopalni ). Mało osób nie zdaje sobie sprawy, iż nowy właściciel nieruchomości na której nastąpiła szkoda nie może wystąpić z żądaniem naprawienia szkody górniczej.  Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z odszkodowaniem może wystąpić tylko osoba która była właścicielem w czasie wystąpienia szkód górniczych. Nawet jeśli nastąpiła sprzedaż nieruchomości, to roszczenie o naprawę szkód górniczych nadal przysługuje poprzedniemu właścicielowi. Nowy właściciel może dochodzić naprawy szkód górniczych, ale tylko tych które powstały w czasie kiedy był już jej właścicielem.


Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie za szkody górnicze wynika zatem od okoliczności kiedy  powstały szkody górnicze. W przypadku gdy doszło do zmiany właściciela nieruchomości, to nowy właściciel nie ma prawa do odszkodowania za szkody górnicze powstałe przed datą przeniesienia na niego prawa własności nieruchomości. Nowy właściciel może tylko wnioskować o odszkodowanie za szkody górnicze powstałe po tym, jak nabył nieruchomość. Umowa cesji wierzytelności z tytułu szkód górniczych


Aby nowy właściciel mógł wystąpić z roszczeniem do zakładu górniczego o naprawienie szkód górniczych musi zawrzeć  umowę z poprzednim właścicielem, w której nabywa od poprzedniego właściciela wszelkie roszczenia o naprawienie szkód górniczych przed datą nabycia nieruchomości. W takim wypadku nowy właściciel będzie mógł dochodzić szkód górniczych powstałych, jeszcze przed datą nabycia nieruchomości.


Przedawnienie


Warto wskazać, iż termin przedawnienia do dochodzenia roszczeń z tytułu wystąpienia szkód górniczych wynosi obecnie 5 lat od momentu kiedy właściciel nieruchomości dowiedział się o szkodzie. Oznacza, to że po upływie 5 lat w razie dochodzenia przed sądem przedmiotowego roszczenia, pozwany zakład górniczy   ( kopalnia ) będzie mogła skutecznie powołać się na zarzut przedawnienia co spowoduje że powództwo zostanie oddalone. 


Więcej na temat szkód górniczych tutaj - odszkodowanie za szkody górnicze


Zapraszamy do kontaktu oraz ewentualnego umówienia się na wizytę z Adwokatem Patrykiem Riedel w jednej z Kancelarii które mieszczą się w miastach: Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój oraz Rybnik.


Zadzwoń i umów się na spotkanie (tel.: 500 034 724).

Adwokat Wodzisław ŚląskiAdwokat Jastrzębie-ZdrójAdwokat Rybnik.