Odszkodowanie za Szkody górnicze, a nowy właściciel nieruchomości


Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Geologiczne i Górnicze właściciel nieruchomości może żądać naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego ( Kopalni ). Mało osób nie zdaje sobie sprawy, iż nowy właściciel nieruchomości na której nastąpiła szkoda nie może wystąpić z żądaniem naprawienia szkody górniczej.  Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z odszkodowaniem może wystąpić tylko osoba która była właścicielem w czasie wystąpienia szkód górniczych. Nawet jeśli nastąpiła sprzedaż nieruchomości, to roszczenie o naprawę szkód górniczych nadal przysługuje poprzedniemu właścicielowi. Nowy właściciel może dochodzić naprawy szkód górniczych, ale tylko tych które powstały w czasie kiedy był już jej właścicielem.


Umowa cesji wierzytelności z tytułu szkód górniczych

Aby nowy właściciel mógł wystąpić z roszczeniem do zakładu górniczego o naprawienie szkód górniczych musi zawrzeć  umowę z poprzednim właścicielem, w której nabywa od poprzedniego właściciela wszelkie roszczenia o naprawienie szkód górniczych przed datą nabycia nieruchomości. W takim wypadku nowy właściciel będzie mógł dochodzić szkód górniczych powstałych, jeszcze przed datą nabycia nieruchomości.


Przedawnienie

Warto wskazać, iż termin przedawnienia do dochodzenia roszczeń z tytułu wystąpienia szkód górniczych wynosi obecnie 5 lat od momentu kiedy właściciel nieruchomości dowiedział się o szkodzie. Oznacza, to że po upływie 5 lat w razie dochodzenia przed sądem przedmiotowego roszczenia, pozwany zakład górniczy   ( kopalnia ) będzie mogła skutecznie powołać się na zarzut przedawnienia co spowoduje że powództwo zostanie oddalone. 


Więcej na temat szkód górniczych tutaj - odszkodowanie za szkody górnicze


        ADWOKAT PATRYK RIEDEL - WODZISŁAW ŚLĄSKI, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-KATOWICE