Pełnomocnik świadka w postępowaniu karnym


W postępowaniu karnym prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika przysługuje pokrzywdzonemu, oskarżycielowi posiłkowemu, oskarżycielowi prywatnemu oraz powodowi cywilnemu. Oskarżonemu i podejrzanemu przysługuje natomiast prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Ponadto również i świadkowi przysługuje prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika, lecz tylko wtedy gdy wymaga tego ochrona jego interesów w toczącym się postępowaniu. Chodzi tu sytuacje w której udzielenie odpowiedzi na pytanie przez świadka mogłoby spowodować narażenie go na odpowiedzialność karną. Ochrona interesów świadka może nastąpić w wypadku , gdy przeciwko niemu toczy się inna sprawa karna. Są to dwa podstawowe powody dla których świadek powinien mieć pełnomocnika, jednakże mogą to być również inne okoliczności, każdą sytuację należy rozpatrywać w indywidualny sposób. Należy pamiętać, iż w powyższych wypadkach świadek ma prawo odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeśli mogłoby to narazić go na odpowiedzialność karną, ustanowiony pełnomocnik może mu pomóc w ochronie jego interesów. Pełnomocnik będzie czuwał nad prawidłowością dokonywanego przesłuchania. Warto dodać, iż osoba najbliższa dla oskarżonego lub podejrzanego posiada prawo odmowy składania wyjaśnień ( małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

              

                     ADWOKAT PATRYK RIEDEL - ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-KATOWICE