Porwanie rodzicielskie, a uprowadzenie dziecka


Uprowadzenie dziecka

W sytuacji gdy miedzy rodzicami wspólnego małoletniego dziecka dochodzi do sytuacji konfliktowych, zwłaszcza przy sprawie o rozwód czasami zdarza się że jeden z nich odbiera  dziecko drugiemu lub zabiera je ze wspólnego miejsca zamieszkania. Jeżeli obydwoje rodzice mają pełnie władzy rodzicielskiej, to sprawa uprowadzenia nie nosi cech przestępstwa i zaczyna podlega przepisom kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Aby można było stwierdzić , że dziecko zostało uprowadzone przez jednego z rodziców musi on mieć ograniczone prawa rodzicielskie przynajmniej w stopniu niepozwalającym mu na decydowanie o stałym miejscu pobytu małoletnie. Bardzo rzadko zdarza się, że w wyniku rozwodu lub separacji Sąd powierza sprawowanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzica w równym stopniu. Aby było to możliwe, rodzice zawrzeć wspólne porozumienie o sposobie realizowania władzy rodzicielskiej ( rodzicielski plan wychowawczy ) co bardzo rzadko się zdarza.

 

Porwanie RodzicielskiE

Niestety od czasu o do czasu dochodzi do sytuacji porwania rodzicielskiego, które ma miejsce gdy oboje z rodziców mają pełnie władzy rodzicielskiej  i w równym stopni mogą decydować o sytuacji dziecka, w tym o miejscu jego pobytu. lecz jedno z rodziców zabiera dziecko od drugiego rodzica bez jego zgody. Porwanie rodzicielskiej nie jest przepisem wedle prawa polskiego, gdyż obydwoje z rodziców mają równe prawa i obowiązki względem dziecka.  Z tego względu w sytuacji, gdy rodzice nie żyją razem warto jak najszybciej uregulować sprawę powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej. W czasie sprawy o rozwód lub separacje często dziecko jest kartą przetargową w tych sprawach, w związku z tym jeden z nich może porwać dziecko opuścić wspólne miejsce zamieszkania rodziców i dziecka, czasami zdarza się, że jeno z rodziców (najczęściej matka ) wyjeżdża na drugi koniec Polski. Nie rzadko słyszy się przypadki że jedno z rodziców wyjechało z dzieckiem za granicę.  Gdy następuje taka sytuacja natychmiastowo należy zgłosić wniosek do odpowiedniego Sądu Rodzinnego taką sytuacje wraz z wnioskiem o odebranie dziecka, a trakcie trwania procesu o rozwód, to do tego Sądu. W przypadku uznania takiego wniosku przez Sąd Rodzinny lub Rozwodowy zaleci on odebranie dziecka ( postanowienie to ma klauzulę natychmiastowej wykonalności ), w przypadku do jego nie zastosowana się po upływie terminu do wydania dziecka Sad zaleci jego przymusowe odebranie. 


Przestępstwo uprowadzenia dziecka

Z uprowadzenie dziecka lub zatrzymanie dziecka w wieku poniżej 15 lat grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, za czyn ten grozi odpowiedzialność karna jeśli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lu w znacznym stopniu ograniczony. 


                ADWOKAT PATRYK RIEDEL - WODZISŁAW ŚLĄSKI, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KATOWICE