Przedawnienie roszczeń z tytułu naprawienia szkód górniczych


W wyniku ruchu zakładu górniczego ( kopalni ) może dojść do powstania szkód górniczych. Za naprawienie szkody odpowiada przedsiębiorca w wyniku którego działań doszło do powstania szkody, jeśli nie można go ustalić, to jest to przedsiębiorca który w momencie ujawnienia szkody ma prawo prowadzenia wydobycia na terenie na którym doszło do ujawnienia szkody górniczej.  Gdyby nie można było ustalić według powyższych zasad odpowiedzialnego podmiotu, to za szkodę odpowiada skarb państwa. 


Termin przedawnienia szkód górniczych


Obecnie termin do dochodzenia roszczeń z tytułu naprawienia szkód górniczych wynosi 5 lat zgodnie z ustawą - Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku. Dotyczy to szkód górniczych powstałych przed dniem 1 stycznia 2012 roku, który jest dniem wejścia w życie nowej ustawy. Do szkód powstałych przed tym okresem stosuje się 3 letni termin przedawnienia. Wynika to z aktualnej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego. Zatem do szkód górniczych powstałych po dniu 1 stycznia 2012 roku stosuje się nowe przepisy, a więc i wydłużony termin przedawnienia. 

Termin przedawnienia 5-letni lub 3-letni należy liczyć od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie! Należy dodać, że roszczenie przedawnia się  z upływem 10 lat od postania szkody!  Ważne jest rozróżnienie tych dwóch sytuacji.  Najprostszym ustaleniem momentu w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie jest moment zgłoszenia jej do Kopalni, której ruchem wywołano  szkodę. 


Więcej o szkodach górniczych znajduje się tutajodszkodowanie za szkody górniczeNowy właściciel nieruchomości, a szkody górnicze .

 .

ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE         
             MECENAS PATRYK RIEDEL
             ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI
             JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, RYBNIK.
             TEL: 500 045 724.