Rewolucyjne zmiany w prawie spadkowym - automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarzaOd dnia 18 października 2015 roku wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące prawa spadkowego. Do tej pory jeżeli spadkobierca w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku - chwili śmierci spadkodawcy nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, to dziedziczył spadek wprost. Oznaczało to, iż dziedziczył wszystko, w tym i długi.  Przy przyjęciu spadku wprost może zdarzyć się, że wartość długów przewyższała wartość całego spadku. Od dnia 18 października 2015 roku w sytuacji, gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w powyższym terminie, to automatycznie przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to wzmożoną ochronę interesów spadkobierców, a tym samym pogorszenie sytuacji ewentualnych wierzycieli. 


przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza


Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi tylko do wysokości stanu czynnego spadku.  W praktyce oznacza to, iż jeżeli w skład spadku wchodził np. dług w wysokości 100.000 złotych oraz mieszkanie o wartości 80.000 złotych, to spadkodawca odpowiada za długi spadkowe tylko do kwoty 80.000 złotych. 


Wykaz Inwentarza


Konieczną czynności przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest sporządzenie wykazu inwentarza, czyli wykazu przedmiotów wchodzących w skład spadku. Jest to wykaz aktywów i pasywów, inwentarz stanowi zatem określoną kwotę pieniężną. Odpowiedzialność za długi spadkowe ogranicza się do wartości podanej w wykazie inwentarza.  Wykaz inwentarza składa się u notariusza lub w Sądzie. Wykaz inwentarza jest kluczowym elementem decydującym o ewentualnej wysokości odpowiedzialności za długi spadkowe. W wypadku nie sporządzenia wykazu inwentarza lub nie ujęcia w nim wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku spadkobierca może narazić się na zarzut nie dochowania należytej staranności i odpowiedzialność za długi ponad wartość czynną spadku. Ustawodawca nie określił terminu na sporządzenie spisu inwentarza, jednakże należy go sporządzić jak najszybciej.  Należy zatem pamiętać o sporządzaniu w sposób prawidłowy wykazu inwentarza, aby odpowiadać za ewentualne długi spadkowe tylko do wartości w nim podanej. 


              Adwokat Patryk Riedel - Kancelaria Adwokacka - Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Katowice