Rodzicielski Plan Wychowawczy - Rozwód, Prawo Rodzinne


Rodzicielski Plan Wychowawczy to nowość w dziedzinie prawa rodzinnego i w sprawach o rozwód. Rodzicielski Plan Wychowawczy to dokument sporządzony przez oboje rodziców który stanowi jeden z warunków w przedmiocie przyznania pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.  Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom wymaga spełniania dwóch warunków, tj.: sporządzenia rodzicielskiego planu wychowawczego i zgodnego wniosku obu stron. Porozumienie się obojga rodziców jest warunkiem koniecznym, jego brak skutkuje ograniczeniem władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.  Celem rodzicielskiego planu wychowawczego jest dbanie o dobro dziecka i zabezpieczenie jego interesów, umożliwienie mu kontaktów z obojgiem rodziców i podtrzymanie z nimi więzi. Sporządzenie tego planu powoli na uniknięcie w przyszłości ewentualnych konfliktów związanych z opieką nad dziećmi między rodzicami.

Rodzicielski plan wychowawczy - jak wygląda

Rodzicielski plan wychowawczy powinien obejmować wszystkie podstawowe i najważniejsze kwestie dotyczące wychowania dziecka. Przepisy nie wskazują jakiegoś ustalonego, jednolitego wzoru.  Poniższe wyliczenie wskazuje co w praktyce takie porozumienie powinno zawierać.

-Ustalenie miejsca pobytu dziecka

-Ustalenie częstotliwość i terminy i czas spotkań dziecka z drugim z rodziców

- Ustalenie sposobu i czasu kontaktu dziecka z innymi członkami 

- Ustalenie kontaktów z innymi osobami

- Ustalenie sposobu spędzania wakacji i ferii z dzieckiem przez rodziców

-Ustalenie kontaktów z dzieckiem w dni świąteczne

- Ustalenie co do kwestii związanych z edukacją dziecka i udziału w zajęciach pozalekcyjnych

- Ustalenie w przedmiocie sposobu leczenia się dziecka 

- Ustalenie sposobu komunikowania się rodziców

- Ustalenie alimentów na małoletnie dziecko

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru zamkniętego, w rodzicielskim planie wychowawczym można uregulować wszystkie kwestie związane ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej. Jak wspomniano powyższej porządzenia rodzicielskiego planu wychowawczego pozwoli na uniknięcie ewentualnych nieporozumień i konfliktów w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.

Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Adwokat Patryk Riedel