Rozwód bez orzekania o winie


zgodny wniosek stron jako warunek konieczny do uzyskania rozwodu bez orzekania o winie.

Rozwód bez orzekania o winie daje najszybszą możliwość uzyskania wyroku rozwodowego. Jest to najprostszy sposób przeprowadzenia rozwodu, gdyż Sąd na zgodny wniosek stron pomija kwestię orzekania o winie. Taki tryb przeprowadzenia rozwodu jest również wygodny dla samych stron, gdyż nie wymaga powoływania szeregu dowodów na okoliczność wykazywania winy drugiej strony w rozkładzie pożycia małżeńskiego między stronami. Co pozwala nie tylko przyśpieszyć sam proces, ale również nie naraża stron na ewentualne stres i nieprzyjemności  związane z wywlekaniem ich spraw małżeńskich na sali rozpraw. Jak wspomniano dla uzyskania rozwodu w tym trybie potrzeba zgody obydwu stron, w razie gdyby jedna ze stron się temu sprzeciwiała i wnosiła o rozwód z orzeczeniem winy drugiej strony, to Sąd jest związany tym wnioskiem i musi orzec rozwód z rozstrzygnięciem kwestii która ze stron ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego .W wyroku rozwodowym poza orzeczeniem rozwodu stron bez określania winy lub orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego  znajdą się oczywiści pozostałe elementy jakie muszą być określone w wyroku rozwodowym. 

obligatoryjne - konieczne Elementy wyroku rozwodowego.

1. Orzeczenie który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego lub nie orzekanie o winie na zgodny wniosek stron.

2. Uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga stron.

3. Określenie kwestii alimentów na wspólne małoletnie dzieci stron.

4. Uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem.

5. Określenie korzystania ze wspólnego mieszkania stron, na zgody wniosek stron Sad pomija tą kwestię. 


fakultatywne - dodatkowe elementy wyroku rozwodowego.

1. Obowiązek alimentacyjny jednego z małżonka względem drugiego małżonka.

2. Dokonanie podziału majątku wspólnego, ale tylko i wyłącznie w wypadku zgody co do planu jego podziału. 

3. Eksmisja jednego małżonka ze wspólnego mieszkania storn.


szybki rozwód.

Rozwód bez orzekania o winie daje najszybszą możliwość uzyskania wyroku , bez przeprowadzania długotrwałego i czasochłonnego postępowania dowodowego. Najczęściej wyrok taki można uzyskać już na pierwszej rozprawie, o ile nie ma sporu między stronami co do władzy rodzicielskiej lub alimentów. O ile spór co do wysokości zobowiązania alimentacyjnego w zasadzie nie wydłuża specjalnie postępowania, to już brak porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej przedłuż znacznie proces rozwodowy. 


skutki braku orzeczenia o winie odnośnie kwestii obowiązku alimentacyjnego 

Rozwód bez orzekania o winie wywołuje znaczące skutki w kwestii obowiązku alimentacyjnego między małżonkami.  O alimenty może się starać wyłącznie ten małżonek który znajduje się w niedostatku. W praktyce oznacza to sytuacje w której osoba taka nie jest w stanie przy pomocy własnych sił zaspokoić swoich swoich podstawowych potrzeb życiowych. Chodzi tu np. o ciężką chorobę która uniemożliwia podjęcie pracy. Podstawowe potrzeby to wydatki konieczne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. koszty utrzymania mieszkania, opłaty za media, wyżywienie, itd. Rozwód bez orzekania o winie skutkuje również tym, iż ewentualny obowiązek alimentacyjny trwa 5 lat, po tym czasie wygasa. W wyjątkowych wypadkach Sąd może przedłużyć obowiązek alimentacyjny. 


                     Adwokat Patryk Riedel - Kancelaria Adwokacka - Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Katowice