Rozwód czy Separacja


Decyzja o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód jak i orzeczenie separacji jest najtrudniejszą decyzją jaką muszą podjąć małżonkowie. Podjęcie tej decyzji jak i sam proces rozwodowy jest dużym stresem dla obojga małżonków. Małżonkowie powinni podjąć decyzję czy wziąć rozwód lub wnieść o orzeczenie separacji.

RÓŻNICA MIĘDZY ROZWODEM A SEPARACJĄ

Rozwód ma charakter ostateczny, oznacza to że rozwiązuje na stale małżeństwo stron. Rozwód powinien być traktowany jako rozwiązanie ostateczne, gdy nie ma już żadnych szans na uratowanie małżeństwa. Przesłanką orzeczenia rozwodu przez Sąd jest trwały i zupełny rozkład pożycia między stronami. Oznacza to sytuację w której małżonków nie łączą już żadne więzi, tj.: fizyczne, duchowe i gospodarcze. Separacja nie ma charakteru ostatecznego, w wypadku pogodzenia się małżonków mogą oni złożyć zgodny wniosek do Sądu o zniesienie separacji. Można powiedzieć, że separacja zawiesza związek małżeński. Separację Sąd orzeka na zgodny wniosek stron, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. W procesie o rozwód Sąd nie jest związany zgodnym wnioskiem stron i bada czy nastąpiły przesłanki do jego orzeczenia. Przesłanką orzeczenia rozwodu podobnie jak w sprawie o rozwód jest nastąpienie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, jednakże nie musi być on trwały. Małżonek w separacji nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego, a kobieta nie może powrócić do poprzedniego nazwiska, jak w przypadku po orzeczeniu rozwodu.  Zarówno przy orzeczeniu rozwodu jaki i separacji następuje rozdzielność majątkowa małżonków. Separacja to dobre wyjście w sytuacji, gdy istnieją jeszcze szanse na uratowanie małżeństwa. Orzeczenie przez Sąd separacji jest szybsze i łatwiejsze do uzyskania, albowiem przed Sądem nie trzeba udowadniać, że rozkład pożycia jest trwały.  Przed podjęciem decyzji o rozwodzie lub separacji należy dokładnie przemyśleć się za wszystkimi argumentami za i przeciw oraz wszystkimi konsekwencjami. 


rozwód kończy małżeństwo a separacja je zawiesza


Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski - Patryk Riedel