Rozwód i podział majątku, a kredyt hipoteczny


W momencie prawomocności wyroku w sprawie o rozwód lub separacje, czyli po 21 dniach jeżeli nikt nie wniósł apelacji ustaje ustrój wspólności majątkowej małżonków. Jeżeli obydwie strony są zgodne, to mogą podzielić majątek w sprawie rozwodowej, jeżeli istnieje co do tego spór, to należy założyć sprawę o podział majątku po rozwodzie. Tak czy inaczej majątek wspólny można podzielić,  jednakże kredytu hipotecznego już nie. Dla instytucji bankowej byli małżonkowie zawsze będą współkredytobiorcami. Banku nie interesuje, że kredyt hipoteczny jest zaciągany w trakcie trwania małżeństw czy przed nim.  Po rozwodzie jak i podziale majątku obydwoje byli małżonkowie odpowiadają solidarnie za dług. W przypadku podziału majątku i przyznania nieruchomości jednemu z małżonków, drugi z nich dalej jest dłużnikiem solidarnym z tytułu zaciągniętej hipoteki.


Podział majątku a kredyt hipoteczny

Aby zwolnić jednego z małżonków z kredytu hipotecznego, w zamian za przejęcie nieruchomości przez drugiego z małżonków ( jest to najczęściej występująca sytuacja ) należy zawrzeć umowę przejęcia długu, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego. Wygląda to tak, że bank jak i oboje małżonkowie wyrażają zgodę na przejęcie długu przez jednego z małżonków. Czasami istnieje konieczność wstąpienia do umowy nowego poręczyciela lub kredytobiorcy. Wszystko jest uzależnione od woli banku i aktualnej zdolności kredytowej małżonka, który che przejąć kredyt hipoteczny.  W wypadku gdyby bank nie wyraził zgody powyższe działania, to pozostaje wyłącznie sprzedaż nieruchomości i spłata zadłużenia z uzyskanych z tego tytułu funduszy. 


Adwokat Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik
Mecenas Patryk Riedel, tel.: 500 045 724.