Rozwód i Podział Majątku - Jak się rozwieść i podzielić majątkiem?


Rozwód jest zawsze sprawą przykrą i bolesną. Dwoje ludzi, którzy kiedyś się kochali i chcieli razem przejść przez życie, stwierdza, że chce się rozstać i zacząć wszystko od nowa. Trudno jest zawsze, a niestety czasem w zapiekłości i żalu, jeszcze bardziej komplikujemy sobie życie. Tak bywa, gdy trudno znaleźć porozumienie w sprawach finansowych. Jak się rozwieść i podzielić majątkiem?

 

Majątek wspólny - Podział Majątku.

 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego następuje tzw. wspólność majątkowa. Od tej chwili, wszystko co zarobią małżonkowie należy do nich w jednakowym stopniu. To nie tylko zarobki, a także oszczędności, długi i świadczenia socjalne. Nie ma żadnego znaczenia, ile zarabia które z nich, a nawet to, że być może pracą zarobkową zajmuje się tylko jedno z małżonków, a drugie np. zajmuje się prowadzeniem domu. Do wspólnoty majątkowej nie wlicza się za to tzw. majątku osobistego, każdej ze stron. To właśnie rozróżnienie zwykle sprawia najwięcej trudności i doprowadza do sytuacji spornych, które potrafią być rozstrzygane latami.

 

Majątek osobisty - Podział Majątku.

 

W dużym skrócie można stwierdzić, że to wszystko to, co każdy z małżonków miał jeszcze przed zawarciem małżeństwa albo służące zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Będą to także dobra otrzymane w spadku lub otrzymane w darowiźnie, jeśli darczyńca czy spadkodawca mieli intencje obdarowania tylko jednego z małżonków. To także środki otrzymane z odszkodowań np. za utratę zdrowia. Wreszcie, ca najtrudniejsze dla osób pozostających w związkach z artystami czy przedstawicielami innych twórczych zawodów, wynagrodzenia za osobiste osiągnięcia autorskie, patenty czy wynalazki, czy nawet nagrody za te osiągnięcia. Tyle, że po wielu latach związku bardzo trudno jest stwierdzić, czy np. samochód nie został kupiony za premię roczną małżonka lub czy, do mieszkania nie dołożyliśmy kwoty otrzymanej z tytułu odszkodowania za wypadek. Równie trudno to udowodnić. Zwłaszcza że pojawia się jeszcze problem surogacji, czyli zastąpienia jednego majątku drugim. Tak dzieje się na przykład, gdy sprzedajemy kawalerskie mieszkanie jednego z małżonków, po to, aby już po zawarciu małżeństwa kupić kolejny lokal, większy i droższy.

 

Intercyza - Podział Majątku.

 

Nie ma skuteczniejszego dokumentu, który ułatwiłby podział majątku w razie rozwodu. To dokument, który w sposób formalny wprowadza rozdzielność majątkową w związku. Co istotne, można ją sporządzić w dowolnym momencie, nawet po wielu latach związku. To ważne, bo Polacy niechętnie posługują się tym dokumentem, głównie ze względów psychologicznych, traktując go często jako brak zaufania do jednej ze stron. Warto pamiętać, że intercyza chroni nas także przed długami małżonka.

 

Podział majątku w przypadku wspólnoty majątkowej.

 

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze porozumienia. Najprościej jest, jeśli małżonkowie są w stanie ustalić składniki majątku, wycenić je i dojść do porozumienia, które należy potwierdzić umową notarialną. W przypadku braku porozumienia istnieje jedynie droga sądowa. Zawnioskować o podział majątku może każda ze stron, a w trakcie postępowania sąd rozstrzygnie, jak podzielić majątek. Do rozstrzygnięcia co do wartości składowych majątku, często sąd powołuje biegłych sądowych, Nie dość na tym, sąd nie zajmuje się podziałem pasywów, czyli długów. Jeśli małżonkowie posiadają dom jednorodzinny o wartości 500 tysięcy z hipoteką obciążoną na 200 tysięcy, sąd nie weźmie długu pod uwagę. Przy podziale proporcjonalnym podzieli po prostu wartość 500 tysięcy po połowie, pomiędzy małżonków.


Podział Majątku po Rozwodzie  
              MECENAS PATRYK RIEDEL
              ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI
              JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, RYBNIK
              TEL: 500 045 724.