Rozwód - Pomoc adwokata w sprawie rozwodowejCzeka Cię sprawa rozwodowa? Nie wiesz jak się do niej przygotować? Przeczytaj artykuł i dowiedz się najważniejszych informacji, które z pewnością przydadzą Ci się w tym ciężkim okresie.

Czasami potrzebujemy pomocy prawnej w najmniej oczekiwanym momencie. Przykładem jest rozwód. Jeden z najgorszych okresów w życiu decyduje o tym jak będzie wyglądać przyszłość, więc trzeba zrobić wszystko, by na sali sądowej wypaść dobrze. Wiele kobiet i mężczyzn decyduje się na skorzystanie z pomocy odpowiednich reprezentantów, którzy mają doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu najcięższych batalii małżeńskich na wokandzie. 
Z pozwem o rozwód może wystąpić każdy z małżonków. Pozew ten kieruje się na piśmie do Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub pobytu w okręgu tego sądu. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, pozew kieruje się do sądu okręgowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli nie można tego ustalić, pozew o rozwód kieruje się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.


Przesłanki orzeczenia rozwodu


W pozwie o rozwód strona musi wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Należy przez to rozumieć, że wszelkie więzi gospodarcze, fizyczne i emocjonalne pomiędzy małżonkami zostały zerwane. Aby stwierdzić trwałość rozkładu pożycia sąd, opierając się na ustalonym stanie faktycznym, musi mieć pewność, że małżonkowie do siebie nie wrócą.


Jakie dokumenty przygotować?


Na wstępie należy zaznaczyć, że pozew rozwodowy należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Niezbędne jest dołączenie oryginału skróconego odpisu aktu małżeństwa, a jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, to również oryginały skróconych odpisów aktów urodzenia. Katalog dowodów w postępowaniu rozwodowym jest otwarty. Dlatego ważne jest, aby nie pominąć niczego, co może przyczynić się do rozwiązania sprawy po naszej myśli. Do pozwu należy dołączyć listę świadków (rodziny, sąsiadów), których chcemy przesłuchać oraz wszelkie dowody istotne w sprawie jak: fotografie, dokumenty, materiały wideo i audio, billingi telefoniczne, wiadomości tekstowe a także wyroki sądów, opinie biegłych oraz zaświadczenia lekarskie.
W sytuacji, gdy strony posiadają małoletnie dzieci i jedno z małżonków zażąda ustanowienia alimentów, konieczne jest przedstawienie przez tą stronę udokumentowanego zestawienia wydatków na utrzymanie dzieci.
Złożenie pozwu o rozwód wiąże się z obowiązkiem dołączenia dowodu uiszczenia stałej opłaty sądowej wynoszącej 600 zł. Warto wspomnieć, że w sytuacji, gdy sąd wyda orzeczenie, w którym orzeknie o winie jednego z małżonków, pełne koszty sprawy rozwodowej ponosi ta strona. W przypadku spraw bez orzekania o winie, powodowi zostanie zwrócona połowa kwoty wniesionej wraz z pozwem.


Adwokat pomoże.


Sprawy rozwodowe nie są łatwe i bezproblemowe. W sytuacji, gdy małżonkowie nie mogą porozumieć się w istotnych kwestiach, takich jak kontakty z dziećmi, ustalenie alimentów czy podział majątku wspólnego, warto skorzystać z pomocy adwokata. Samodzielne prowadzenie sprawy rozwodowej nie jest proste, biorąc pod uwagę fakt, iż takie wydarzenie często związane jest z ogromnymi emocjami i stresem. Adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych ma doświadczenie oraz wiedzę z tego zakresu, zajmie się sprawą od strony formalnej, odpowiednio przygotuje małżonka do sprawy, aby nic go nie zaskoczyło a także uspokoi i wesprze. Sprawa rozwodowa to nie błahostka, dlatego warto mieć profesjonalną osobę, która będzie czuwała nad interesami strony. W przypadku orzeczenia wydanego na niekorzyść strony, adwokat realnie oceni, czy warto wnosić odwołanie od tego wyroku do sądu drugiej instancji.
Decydując się na rozwód, warto najpierw skorzystać z porady prawnej. Dzięki temu małżonek będzie miał możliwość zebrania istotnych informacji na temat sprawy. Jednakże finalnie to do strony należy decyzja, czy w swojej sprawie będzie występowała samodzielnie, czy z pomocą profesjonalnego pełnomocnika.


Adwokat Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Katowice
Rozwód - Adwokat Patryk Riedel, tel: 500 045 724