Rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie


Rozwód jest prawną instytucją, której skutkiem jest ustanie małżeństwa, wspólności majątkowej oraz ustalenie opieki nad dziećmi. Orzeczenie o rozwodzie może nastąpić jedynie w wyniku wydania wyroku Sądu. Orzec go można z winą jednej lub obojga stron albo bez orzekania o winie. Żeby w ogóle móc starać się o rozwód, bez względu na orzeczenie o winie czy jej braku, należy mieć absolutną pewność co do tego, że spełnione zostały trzy najważniejsze przesłanki odnośnie zasadności wnoszonego powództwa do Sądu. W przeciwnym wypadku nastąpi oddalenie powództwa. Niezbędne jest nastąpienie trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Oznacza to rozkład więzi emocjonalnych, fizycznych i zerwanie połączenia o charakterze gospodarczym. Za trwały rozkład pożycia przyjmuje się okres na tyle długi, że nie ma szans dla obu stron do powrotu do pożycia małżeńskiego. Jeżeli strony zgodnie nie wnioskują o to, aby sąd nie orzekał o winie, to rozwód trwa dłużej, ponieważ sąd musi przeprowadzić postępowanie i ustalić, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może ustalić, że winę ponosi jedna ze stron, obie, lub żadna.


Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest najszybszą metodą otrzymywania rozwodu. Gdy wnosi się pozew bez orzekania o winie, unika się wyciągania tak zwanych brudów na światło dzienne i dotykania wrażliwych dla małżonków tematów. Nie będzie także konieczne angażowanie w rozwód rodziny ani innych osób postronnych, klęska danego małżeństwa nie będzie rozpatrywana na forum publicznym, co byłoby konieczne w wypadku angażowania się w rozwód z orzeczeniem o winie. Gdy zdecydujemy się na rozwód bez orzekania o winie, będzie to tak, jakby żadna ze stron nie ponosiła winy. Łatwiej w ten sposób rozstać się w przyjaźni i ewentualnie ustalić opiekę nad dziećmi i podział majątku.


Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie, choć może dać poczucie satysfakcji moralnej, jest istotniejszy pod względem prawnym i finansowym. Niesie to bowiem bardzo poważne skutki w sferze alimentacyjnej. Taka decyzja Sądu oznacza bowiem to, że małżonek nie ponoszący winy za rozkład małżeństwa będzie miał łatwiejszą możliwość otrzymywania alimentów od winnego małżonka, jeżeli pogorszyła się jego sytuacja materialna. Nie jest tutaj konieczne życie w niedostatku. Na jakiej podstawie Sąd może orzec o winie jednego z małżonków? Zgodnie z prawem o winie małżonka stanowią na przykład nałogi takie, jak hazard, seksoholizm czy nadużywanie alkoholu. W grę wchodzą także przemoc wobec współmałżonka, zdrada małżeńska, porzucenie czy niezaspokajanie potrzeb członków rodziny i szeroko rozumiane naruszanie norm prawnych oraz obowiązków małżeńskich.

Uznanie małżonka za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa jest jednak skomplikowane, bowiem w polskim prawie obowiązuje zasada braku stopniowaniu winy. Oznacza to, że jeżeli jedna strona jest winna w 95 procentach, a druga w 5, to w praktyce daje to winę obojga stron, w związku z czym nie można otrzymać rozwodu z wyłącznej winy drugiej strony. Warto w takiej sytuacji zastanowić się czy lepiej nie zrezygnować z orzekania o winie, aby ułatwić sobie cały ten nieprzyjemny proces, jakim zazwyczaj jest rozwód.

            

                ADWOKAT PATRYK RIEDEL - ADWOKAT WODZISŁAW ŚLASKI, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ- KATOWICE