Separacja - czym się różni od rozwodu


SEPARACJA


Instytucja separacji do polskiego prawa została wprowadzona w 1999 roku. Mimo tego, że dopuszcza ją Kościół katolicki orzekana jest bardzo rzadko. Polacy wybierają rozwiązanie ostateczne, czyli rozwód.


Separacja na pewno jest dobrym rozwiązaniem dla małżeństw, którzy nie mogą się porozumieć, ale nie są pewni czy chcą się rozwieść. Czasami jest nazywana “rozwodem na próbę” lub “programem naprawczym”. Jako program naprawczy jest to czas próby. który pokaże jak silne jest uczucie i czy warto ratować związek.

To też jedyne rozwiązanie dla małżonka wyłącznie winnego rozpadu związku. Nie uzyska on rozwodu jak pokrzywdzony małżonek się nie zgodzi, ale separację tak.


Co daje separacja? Przede wszystkim umożliwi życie “na własny rachunek”. Małżonkowie nie odpowiadają za wzajemne zobowiązania. Znosi ona wspólność majątkową, można również wnieść o podział majątku. Podobnie jak przy rozwodzie orzeka o sposobie sprawowania pieczy nad małoletnimi dziećmi i o wysokości alimentów. Również małżonek, który nie jest winny rozkładowi małżeństwa może wnioskować o alimenty na siebie.

 


ROZWÓD CZY SEPARACJA


Decyzja o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód jak i orzeczenie separacji jest najtrudniejszą decyzją jaką muszą podjąć małżonkowie. Podjęcie tej decyzji jak i sam proces rozwodowy jest dużym stresem dla obojga małżonków. Małżonkowie powinni podjąć decyzję czy wziąć rozwód lub wnieść o orzeczenie separacji.


RÓŻNICA MIĘDZY ROZWODEM A SEPARACJĄ


Rozwód ma charakter ostateczny, oznacza to że rozwiązuje na stale małżeństwo stron. Rozwód powinien być traktowany jako rozwiązanie ostateczne, gdy nie ma już żadnych szans na uratowanie małżeństwa. Przesłanką orzeczenia rozwodu przez Sąd jest trwały i zupełny rozkład pożycia między stronami. Oznacza to sytuację w której małżonków nie łączą już żadne więzi, tj.: fizyczne, duchowe i gospodarcze. Separacja nie ma charakteru ostatecznego, w wypadku pogodzenia się małżonków mogą oni złożyć zgodny wniosek do Sądu o zniesienie separacji. Można powiedzieć, że separacja zawiesza związek małżeński. Separację Sąd orzeka na zgodny wniosek stron, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. W procesie o rozwód Sąd nie jest związany zgodnym wnioskiem stron i bada czy nastąpiły przesłanki do jego orzeczenia. Przesłanką orzeczenia rozwodu podobnie jak w sprawie o rozwód jest nastąpienie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, jednakże nie musi być on trwały. Małżonek w separacji nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego, a kobieta nie może powrócić do poprzedniego nazwiska, jak w przypadku po orzeczeniu rozwodu.  Zarówno przy orzeczeniu rozwodu jaki i separacji następuje rozdzielność majątkowa małżonków. Separacja to dobre wyjście w sytuacji, gdy istnieją jeszcze szanse na uratowanie małżeństwa. Orzeczenie przez Sąd separacji jest szybsze i łatwiejsze do uzyskania, albowiem przed Sądem nie trzeba udowadniać, że rozkład pożycia jest trwały.  Przed podjęciem decyzji o rozwodzie lub separacji należy dokładnie przemyśleć się za wszystkimi argumentami za i przeciw oraz wszystkimi konsekwencjami. 


ROZWÓD KOŃCZY MAŁŻEŃSTWO A SEPARACJA JE ZAWIESZA


Adwokat Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Katowice, Rozwód

Adwokat Patryk Riedel - tel: 500 045 724.