Świadczenie 500 + ( plus )


Świadczenie 500 + ( plus ) to nie podlegające opodatkowaniu 500 złotych na każde drugie dziecko, bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków. Rodziny o bardzo niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko, lub jedyne dziecko. Świadczenie 500 plus przysługuje do ukończenia przez dziecko 18-stego roku życia. Należy wiedzieć, że świadczenie przysługuje temu z rodziców z którym dziecko zamieszkuje.Jeżeli rodzice i dziecko zamieszkują za granicą, to świadczenie również przysługuje, jednakże pod warunkiem, że podobne świadczenie nie jest pobierane w tym kraju ( chodzi o kraje UE ). Świadczenie przysługuje każdemu rodzicowi bez względu na jego stan cywilny. W przypadku informacji o marnotrawieniu przez rodziców środków uzyskanych z organów pomocy społecznej, pracownicy organu wypłacającego świadczenie 500 plus będą mogli gotówkę zamienić na pomoc rzeczową (ubrania, pożywienie, itd. ). Przy ustalaniu wysokości dochodu rodziny na pierwsze lub jedyne dziecko uwzględnia się otrzymywane alimenty oraz stypendia socjalne, natomiast nie wlicza sie zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.Zasady wypłacania świadczenia 500 plus:


1. Świadczenie jest wypłacane na każde drugie dziecko w rodzinie, bez względu na wysokość otryzmywanego dochodu na     członka w rodzinie;


2. Świadczenie jest wypłacane na 1-wsze dzecko, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 netto złotych miesięcznie – kryterium dochodowe.


3. Świadczenie jest wypłacane na 1 -sze dziecko jeżeli jest ono niepełnosprawene, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.200 złotych miesięcznie – kryterium dochodowe.


Kto może wystąpić z wnioskiem:


1. Rodzice;

2. Rodzina Zastępcza

3. Dziadkowie – jeżeli są opiekunami prawnymi, itd.Adwokat Katowice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice