Ustalenie sytuacji zobowiązanego do płacenia alimentówWysokość alimentów uzależniona jest od uzasadnionych potrzeb dziecka uprawnionego do ich otrzymywania. Ale nie tylko od nich. Na wysokość świadczenia alimentacyjnego wpływają również możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do jego opłacania.

Bywa, że strony nie znają nawzajem swojej sytuacji, bo nie mają żadnego kontaktu ze sobą. Jak w takiej sytuacji ustalić zarobkowe możliwości strony, która ma płacić alimenty? Jakie wnioski dowodowe należy przedstawić sądowi?

Z alimentami na dziecko mamy do czynienia w sytuacji, gdy jedno z rozwiedzionych rodziców przestaje mieszkać z dzieckiem. Bywa tak, że ani dziecko, ani rodzic, który z nim mieszka nie wiedzą nic o sytuacji drugiego rodzica, który zobowiązany jest do płacenia alimentów. Wiadomo przecież, że sytuacja materialna i możliwości zarobkowe płatnika alimentów mają duże znaczenie w ustalaniu ich wysokości. Pisząc pozew o alimenty należy mieć to na uwadze.

Pozew o alimenty musi zawierać wszelkie informacje określające życiową sytuację płatnika alimentów. Warto napisać ile płatnik ma lat, jaki ma zawód, gdzie pracował do tej pory, jakie ma umiejętności, czy ma kogoś na utrzymaniu, jakie ma wykształcenie itp. Równie ważne są informacje o posiadanym majątku przez płatnika alimentów. Chodzi o samochody, nieruchomości, dzieła sztuki i inne przedmioty wysokiej wartości.

Gdy strony nie mają ze sobą żadnego kontaktu, podanie powyższych informacji może nastręczać pewnych trudności. Mimo to, trzeba próbować napisać w pozwie wszystko co wie się na temat życiowej sytuacji rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Bliższemu określeniu majątkowej sytuacji płatnika alimentów służą wnioski dowodowe.

 

Wnioski dowodowe w sprawie o alimenty

 

W sprawie o alimenty można składać następujące wnioski dowodowe:

Istnieje możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem, aby nakazał płatnikowi alimentów przedłożenie zaświadczenia od pracodawcy o dochodach osiąganych przez niego przez ostatnie pół roku.

 

W przypadku, gdy płatnik prowadzi działalność gospodarczą, sąd może zobowiązać go do przedłożenia zaświadczenia lub deklaracji z urzędu skarbowego. Sąd może zażądać od płatnika alimentów dostarczenia rocznego zeznania podatkowego z ostatniego roku lub z dwóch ostatnich lat.

Płatnik alimentów może ukrywać, że pracuje zarobkowo. W takiej sytuacji można ubiegać się do sądu o zwrócenie się do urzędu skarbowego i ZUS o informacje czy w ostatnim czasie jakiś pracodawca zarejestrował płatnika jako pracownika i odprowadzał za niego składki.

Może być tak, że przyszły płatnik alimentów podaje niższe dochody niż osiąga w rzeczywistości. W takiej sytuacji można poprosić sąd o dostarczenie historii rachunków bankowych należących do pozwanego.

 

Jak postąpić, gdy przyszły płatnik alimentów ukrywa osiąganie dochodów?

 

Wiele osób pracuje „na czarno:, czyli bez jakichkolwiek dokumentów i rejestracji. Taką pracę mogą też podejmować osoby obawiające się zobowiązania do płacenia alimentów. Ustalenie, że pozwany pracuje w ten sposób jest dość trudne. Wymaga bowiem zeznań świadków, zdjęć czy korespondencji. Nie dysponując takimi dowodami, można opierać się tylko na umiejętnościach pozwanego i wykonywanej przez niego dotychczas pracy zarobkowej.

 

Na tej podstawie, strona pozywająca o alimenty może złożyć wniosek dowodowy z prośbą do sądu o wystąpienie do rejonowego urzędu pracy z prośbą o informację czy lokalny rynek pracy oferuje ją osobom o umiejętnościach, doświadczeniu i praktyce podobnych do tych, jakie posiada pozwany. Sąd może zapytać urząd pracy, jakie wynagrodzenie oferowane jest dla osób o podobnych kwalifikacjach do pozwanego.

Taki wniosek jest często jedynym sposobem na to, by ustalić minimalne wynagrodzenie, jakie pozwany mógłby otrzymywać, chcąc pracować w swoim zawodzie i na swoim stanowisku.

Z punktu widzenia sądu, kwoty podane przez urząd pracy mogą być wiążące w zakresie określania możliwości zarobkowych płatnika alimentów.

Aktualnie, kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę to 2000 złotych brutto. Można więc wyznaczyć tę kwotę, nawet nie znając faktycznych dochodów pozwanego i nie mogąc ich ustalić.

Coraz więcej sędziów opiera się na kwocie minimalnego wynagrodzenia ustalając możliwości zarobkowe pozwanego, nawet jeśli ten utrzymuje, że nie ma pracy. Sędziowie zobowiązują takich płatników do szukania zatrudnienia, a na podstawie potencjalnie możliwego minimalnego wynagrodzenia ustalają alimenty w wysokości kilkuset złotych miesięcznie.

Stosowne wnioski dowodowe pomagają sądowi w ustaleniu rzeczywistej sytuacji majątkowej osoby, od której ubiegasz się o alimenty na dziecko. Nie wiedząc jak złożyć takie wnioski, warto zwrócić się o pomoc do fachowca zawodowo zajmującego się ich formułowaniem. Wyrok alimentacyjny może być w mocy nawet kilka lat. Dlatego warto zrobić wszystko, by był jak najbardziej korzystny dla dziecka.

Adwokat Katowice, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój