Utrata prawa jazdy za nie płacenie alimentów


W wypadku gdy zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku istnieje możliwość wnioskowania o odebranie mu prawa jazdy. Warto pamiętać, iż uporczywe nie płacenie alimentów jest przestępstwem ściganym z art. 209 k.k.  Uprawnionymi do złożenia wniosku o odebranie uprawnień do kierowania pojazdami jest odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ reprezentujący fundusz alimentacyjny ( wierzyciel) działający przeciwko dłużnikowi ( zobowiązanemu do płacenia alimentów )

 

Przesłanki zabrania prawa jazdy:

Zabranie prawa jazdy ma miejsce w sytuacji, gdy zobowiązany do płacenia alimentów się od nich uchyla, ma realne możliwości ich płacenia. a uprawniony do alimentów uzyskał je z funduszu alimentacyjnego. Gdy dłużnik alimentacyjny nie może płacić alimentów i odmawia zarejestrowania się w Urzędzie Pracy, odmawia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmówił złożenia oświadczenia o posiadanym majątku, bez uzasadnionej przyczyny odmówił podjęcia zaproponowanego mu zatrudnienia.

 

Kiedy nie można zabrać prawa jazdy?

Gdy dłużnik w ciągu 6 miesięcy wywiązywał się z płacenia alimentów w kwocie nie niższej niż 50% wysokości tego zobowiązania. 

 

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje, gdy dłużnik alimentacyjny w ciągu ostatnich 6 miesięcy spłaci zadłużenie alimentacyjne za każdy miesiąc w wysokości nie niższej niż 50%, lub podejmie wszelkie działania mające na celu spłacenia tego zadłużenia, tzn. spełni przesłanki w postaci wskazanej powyżej: zarejestruje się w Urzędzie Pracy, nie odmawia bez uzasadnionej przyczyny propozycji podjęcia pracy, złoży oświadczenie majątkowe.


             ADWOKAT PATRYK RIEDEL - WODZISŁAW ŚLASKI-JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-KATOWICE