Zabezpieczenie Alimentów w Sprawie o Rozwód, Alimenty oraz Zaspokojenie Potrzeb RodzinyAlimenty mogą być uzyskiwane przez dziecko już podczas trwania sprawy o to świadczenie. Zdarza się, że sąd przyznaje alimenty w określonej wysokości, zanim jeszcze zapadnie wyrok. Tak właśnie wygląda i na tym polega zabezpieczenie alimentów. Zabezpieczone alimenty można egzekwować już podczas trwania procesu rozwodowego.

W sprawach dotyczących alimentów niezbędny jest mechanizm umożliwiający natychmiastową egzekucję roszczenia. Chodzi tu przecież o zaspokojenie bazowych potrzeb człowieka, którymi są koszty mieszkania, wyżywienia, zakupu leków obuwia, odzieży itp. niedopuszczalne byłoby umożliwienie egzekucji alimentów dopiero po uprawomocnieniu się wyroku. Przy złożonej apelacji przez jedną ze stron, uprawomocnienie siię wyroku następowałoby około 2 lat od rozpoczęcia sprawy. W przypadku alimentów egzekucja potrzebna jest natychmiast.

Tak więc, wnosząc sprawę o alimenty warto zadbać o zabezpieczenie tego roszczenia. Zabezpieczenie powinno być trochę niższe od kwoty świadczenia, jaka widnieje w pozwie o alimenty. Prawidłowe złożenie wniosku i uprawdopodobnienie roszczenia daje szansę na uzyskanie zabezpieczenia alimentów na czas procesu.

Sytuacja taka jest bardzo komfortowa. W trakcie trwania procesu, biorca alimentów ma zapewnione środki do życia. Oprócz tego, można mieć pewność, że żądanie alimentów zostało uznane przez sąd za uzasadnione przynajmniej w pewnym zakresie.

 

Na ogół jest tak, że kwota świadczenia alimentacyjnego zasądzona w końcowym wyroku jest równa kwocie z zabezpieczenia lub wyższa.

 
Kiedy sąd rozpozna wniosek o zabezpieczenie alimentów?

 

Zależy to od okoliczności towarzyszących konkretnej sprawie. Sąd na pewno szybciej rozpozna taki wniosek, gdy alimenty ustanawiane są po raz pierwszy. Możliwe jest wówczas, że sąd wyda postanowienie zabezpieczenia roszczenia zanim wyznaczy termin pierwszej rozprawy.

Jeśli żądanie dotyczy podniesienia kwoty ustanowionych wcześniej alimentów, sąd zazwyczaj działa nieco wolniej, ponieważ biorca alimentów otrzymuje już świadczenie umożliwiające mu zaspokojenie podstawowych potrzeb. Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia wydawane jest po pierwszej rozprawie, ponieważ sędziowie chcą wysłuchać również strony pozwanej.

Jeśli od ostatniej zmiany wysokości alimentów minęło kilka lat i potrzeby biorcy uległy znacznej zmianie – sąd przyspieszy wydanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia. Zdarza się nawet tak, że od złożenia wniosku do wydania postanowienia mija zaledwie kilka dni.

Składanie wniosku o zabezpieczenie alimentów

 

Wniosek taki składa osoba uprawniona do pobierania alimentów. Jeśli to jest dziecko, to w jego imieniu wniosek składa opiekujący się nim rodzic. Złożenie takiego wniosku chroni uprawnionego do alimentów przed obstrukcyjnymi działaniami procesowymi strony przeciwnej, służące tylko przedłużeniu postępowania.


Zabezpieczenie Alimentów w Sprawie o Rozwód, Alimenty oraz Zaspokojenie Potrzeb Rodziny

 

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o podwyższenie alimentów musi być odpowiednio sporządzony, to jest nie zawierać żadnych błędów i braków formalnych. Treść wniosku musi mieć oparcie we właściwie dobranych i sformułowanych dowodach.

W razie wątpliwości co do prawidłowości sformułowania wniosku, najlepiej skonsultować się ze specjalistą doświadczonym w tego typu czynnościach. Nie warto ryzykować oddalenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia, bo bardzo wydłuża to cały proces. 


Adwokat Katowice, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój