Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem


W wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 lipca 2015 roku matka dziecka została zobowiązana do zapłaty na rzecz ojca łącznej kwoty 5.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za utrudnianie przez nią kontaktów z dzieckiem za rok takiego zachowania. Oznacza to rewolucje w zakresie egzekwowania/utrudniania kontaktów z dzieckiem prze jednego z rodziców, z reguły przez matkę dziecka. Powyższe orzeczenie umożliwiło dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Podstawą prawną takiego żądania są dobra osobiste rodzica, a konkretnie jego prawo do więzi rodzinnych. Cytowane orzeczenie znacznie ułatwi egzekwowanie kontaktów z dziećmi, jeśli druga ze stron to utrudnia.


        ADWOKAT PATRYK RIEDEL - WODZISŁAW ŚLASKI - KATOWICE - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ