Zakaz prowadzenia pojazdów, a jazda skuterem


W razie orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów osoby skazane często zastanawiają się czy mogą poruszać się skuterem lub motorowerem.  Sąd w wyroku może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju lub zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.


Zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju.

W wypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju Sąd musi określić dokładnie typ pojazdów jakimi nie może poruszać się osoba skazana. Jeśli Sad zakazał prowadzenia pojazdów kategorii B - czyli samochodów osobowych, to w takim wypadku skazany może poruszać się skuterem, albowiem nie zalicza się on do pojazdów  kategorii B. 


Zakaz prowadzeni wszelkich pojazdów mechanicznych.

W wypadku orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, jazda skuterem jest zabroniona, albowiem skuter jest pojazdem mechanicznym. Przyjmuje się że pojazdem mechanicznym jest każdy pojazd drogowy, czy szynowy napędzany umieszczonym w nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower. Sąd skazuje na zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w wypadku skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a jego sprawca był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających. lub zbiegł z miejsca zdarzenia. 

                

                            ADWOKAT PATRYK RIEDEL - ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ- KATOWICE