Zaspokojenie potrzeb rodziny w sytuacji gdy małżonkowie nie mają dzieci 

O zaspokojenie potrzeb rodziny można wnosić, gdy jeden z małżonków odmawia łożenia środków na potrzeby najbliższych. W takiej sytuacji, małżonek utrzymujący rodzinę ma prawo zwrócić się do sądu o nakazanie drugiemu małżonkowi płacenia wyznaczonej kwoty pieniężnej na rzecz jego i dzieci. Sąd przychyla się do takiej prośby i nakazuje współmałżonkowi przekazywanie określonych kwot pieniężnych na ręce małżonka upominającego się o środki na rodzinę.

Roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny najczęściej składane jest wówczas, gdy małżonkowie nie są rozwiedzenia, ale zaczynają wieść osobne życie.

 

Zabezpieczenie żądania świadczenia alimentacyjnego
 

W sytuacji, gdy małżonkowie rozwodzą się i prowadzona jest sprawa rozwodowa, roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny przybiera formę zabezpieczenia żądania świadczenia alimentacyjnego. Innymi słowy, jedno z małżonków może zostać zobowiązane przez sąd do tego, by płacić świadczenie alimentacyjne, już w trakcie sprawy rozwodowej. Prawnicy spierają się co do tego, czy środki te są alimentami czy też środkami zaspokajającymi potrzeby rodziny. Praktycznie to to samo, ale w sporze chodzi o to pod jaką procedurę to podporządkować.

 

Ciekawym zagadnieniem jest kwestia, który z małżonków będzie otrzymywał te środki, a który będzie musiał dokonywać wpłat.

 

Rozstrzygnięcie tej kwestii jest raczej oczywiste; jeśli małżonkowie mają wspólne potomstwo, ogniskiem domowym nazwiemy to miejsc, w którym pozostają dzieci. Tak więc, małżonek, który opiekuje się nimi może liczyć na to, że sąd zasądzi określonej sumy pieniężnej w ramach zaspokajania potrzeb rodziny. Zaspokajać je będzie drugi małżonek, który rzadziej kontaktuje się z dziećmi i siłą rzeczy nie zajmuje się nimi cały czas.

 

Zaspokojenie potrzeb rodziny na małżonka
 

Roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny przysługuje temu z małżonków którego sytuacja materialna jest gorsza. Zakładając rodzinę, dwoje ludzi zobowiązało się do tego, że będą sobie wzajemnie pomagać i zaspokajać swoje potrzeby. Gdy więc jeden małżonek w wyniku rozłączenia znajduje się w trudnej sytuacji bytowej, ma prawo oczekiwać dalszej pomocy od drugiego. Tak wygląda sytuacja do momentu, w którym związek małżeński zostanie prawomocnie zakończony. Później, kwestie te regulowane są w wyroku rozwodowych. Regulacje te podyktowane są stosownymi przesłankami, jakie bierze pod uwagę sąd.

 

Środki na zaspokojenie potrzeb rodziny może zasądzić sąd w trakcie procesu rozwodowego, ale również podczas zwykłego postępowania sądowego. Jest to odrębne postępowanie uruchamiane w chwili, gdy jeden z małżonków wniesie roszczenie o środki na zaspokojenie potrzeb rodziny.

Podczas procesu rozwodowego zabezpieczenie w formie takich środków może być udzielone przez sąd. Nie ma to nic wspólnego z winą za rozkład pożycia i nie przesądza o niej, jak i o świadczeniu alimentacyjnym płaconym w przyszłości na rzecz współmałżonka.

 

Tak więc, pomimo kojarzenia rodziny z potomstwem, roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny może obejmować samych małżonków.


Adwokat Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik

Adwokat Patryk Riedel, tel: 500 045 724