Rozwód i najpopularniejsze sztuczki przy nim stosowane


Najtrudniejsze są rozwody małżeństw, które trwały długo, mają spory wspólny majątek i dzieci. Sprawy rozwodowe są wówczas bardzo skomplikowane i długie. Nierzadko bywa tak, że najważniejszą kwestią staje się podział majątku. W dodatku kwestią, która rodzi emocje, o które rozwodzący się małżonkowie nigdy by siebie nie podejrzewali. Mówiąc wprost, sala sądowa staje się areną zawziętej i irracjonalnej walki, w której wszystkie chwyty i ciosy są dozwolone. O emocjonalnych skutkach tej walki nie muszę pisać. Im dłużej trwa, tym są głębsze i bardziej dotkliwe. Dość, że koniec sprawy, niezależnie na czym stanie, wielu osobom przynosi ulgę i upragniony sposób. Większość jest wykończona napięciem, niepewnością, strachem, zaskoczeniem i złością, jakie dominują podczas sprawy. Zdarza się i tak, że pod wpływem silnych emocji, strony posuwają się do nieczystych zachowań, zwanych sztuczkami. Najczęstsze z nich polegają na czyszczeniu kont bankowych, utrudnianiu kontaktu z dziećmi, bądź zatajanie wspólnego majątku. U progu batalii rozwodowej warto uzgodnić z drugą stroną nie stosowanie nieuczciwych zagrywek. Jeśli już chcemy je stosować, to trzeba mieć świadomość, że druga strona odpłaci się tym samym, co przedłuży tylko i skomplikuje całą sprawę.Najpopularniejsze sztuczki stosowanie w sprawie o rozwód:- Udawanie, że w rodzinie panuje przemoc, wyłudzanie niebieskiej karty.


W tej sztuczce przodują głównie kobiety. Mają łatwiej, bo ogólnie wiadomo, że 95% sprawców przemocy w rodzinie to mężczyźni. Kobiety chcące uzyskać coś podczas rozwodu, posuwają się do prowokowania sytuacji, które na osobach z zewnątrz robią wrażenie, że w rodzinie panuje przemoc, a konkretnie, że stosuje ją mąż. Aby wywołać w otoczeniu wrażenie bycia ofiarą przemocy, prowokują głośne kłótnie kończące się na klatce schodowej lub przed budynkiem. Nierzadko bywa, że skarżą się sąsiadom na złe traktowanie przez męża. Prowokują awantury, gdy mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. Kilka takich sytuacji wystarczy czasami, by inni zaczęli myśleć, że mąż znęca się nad żoną i dziećmi. Wtedy do akcji wkracza policja wezwana przez kobietę. Stróże prawa muszą zebrać wywiad na temat mężczyzny posądzanego o stosowanie przemocy. Nie trudno zgadnąć, co usłyszą od sąsiadów. Skutkiem takich zabiegów jest bardzo często uruchomienie procedury niebieskiej karty. Niebieska karta ma ogromne znaczenie. Na jej podstawie sąd orzeka rozwód z wyłącznej winy sprawcy przemocy. Sprawca przemocy ma również sprawę karną.

Sztuczka z pozorowaniem przemocy w rodzinie i wyłudzaniem niebieskiej karty nie jest zbyt częsta.

Aby nie dopuścić do jej zastosowania, należy w porę zacząć w jakikolwiek sposób rejestrować kłótnie wywoływane przez drugą stronę. Nagranie audio lub filmy są w takich sytuacjach jedynymi dowodami świadczącymi o nieprawdziwości zarzutów.


- Produkowanie nieprawdziwego materiału dowodowego na potrzeby sprawy o rozwód.


Była już mowa o pozorowanie przemocy w rodzinie i zakładaniu niebieskiej karty. W sprawach rozwodowych często dochodzi do produkowania różnego rodzaju materiału dowodowego. Klasyka to ustawiania pustych butelek po alkoholu, czy puszek obok siebie w różnych miejscach, robienie z tego zdjęć i przedkładanie jako dowód na nadużywanie alkoholu przez drugą stronę. Częste jest rozpowiadanie różnych nieprawdziwych informacji odnośnie drugiego małżonka wśród rodziny i znajomych, co ma za zadanie zdyskredytować drugiego małżonka w oczach innych, a ponadto osoby te mogą zostać później powołane jako świadkowie w Sądzie zeznający te nieprawdziwe informacje. Jeden z małżonków może wysyłać fałszywe wiadomości do drugiego małżonka  lub zakładać na niego konta w portalach randkowych, celem próby wykazania zdrady.  Tego typu podobnych działań może być wiele.


-NAGŁE pojawienie się chorób i innych dolegliwości przed rozwodem lub w jego trakcie.


W trakcie sprawy o rozwód lub na krótko przed jej rozpoczęciem jeden z małżonków nagle zaczyna chodzić na wizyty do jakiegoś specjalisty, lub specjalistów, Zaczyna leczy się na choroby, czy dolegliwości na które wcześniej się nie leczył lub, które posiadał jednakże nic w tym kierunku wcześniej nie robił. Pojawiają się liczne zaświadczenia od lekarzy, lekarzy psychiatrów, psychologów, i innych. Nagle małżonek zaczyna wydawać znaczne środki na wizyty u specjalistów oraz na leczenie. Takie zachowanie zmierza do wykazania pogorszenia swojej sytuacji zdrowotnej małżonka, która jego zdaniem może wynikać z nagannego zachowania drugiego małżonka w stosunku do niego, co może skutkować orzeczeniem winy tego małżonka. Celem takiego zachowania może też być próba wykazania obniżenia sowich możliwości zarobkowych w celu uzyskania wyższych alimentów na siebie, czy na dzieci. 


- Celowe zmniejszanie wysokości alimentów, poprzez odejście z pracy lub celowe obniżenie dochodów.


Podczas ustalania wysokości alimentów na dziecko, sąd nie kieruje się tym ile zarabia rodzic zobowiązany do ich płacenia, ale tym ile faktycznie może zarobić w danych warunkach, na danym stanowisku itp. Mimo to, w wielu przypadkach stosowana jest sztuczka polegająca na celowym zmniejszaniu dochodów lub wręcz pozbawieniu się ich. Bywa tak, że sztuczka się udaje. Stronie zaniżającej dochody udaje się tak dobrze uzasadnić ową sytuację, że sąd na tej podstawie zmniejsza wysokość zobowiązania alimentacyjnego.

Oto przykład:

Mąż wyjechał do innego miasta, by lepiej zarabiać na rodzinę. Żona została z dziećmi i swoją małą firmą. Mężowi się powiodło, zarabiał coraz lepiej, ale małżeństwo rozpadło się z powodu rozłąki. Podczas sprawy ustalono, że dzieci zostają przy matce. Jakiś czas przed rozwodem, dochody męża zaczęły maleć. Przed samą rozprawą były już o połowę niższe. Mężczyzna tłumaczył, że zarabia mniej, bo wcześniej poświęcał pracy cały swój czas, a obecnie zamierza poświęcać go dziecku i ułożeniu na nowo osobistego życia. Żona ustaliła i udowodniła przed sądem że jest inaczej. Mąż celowo obniżał dochody, by jego zobowiązanie alimentacyjne na dzieci było jak najniższe. W porozumieniu z szefem, ustalił on, że część wypłaty, jaką stanowiły premie i prowizje otrzyma już po rozprawie rozwodowej i po ustaleniu wysokości alimentów.

Tym razem sztuczka się nie udała. Jednak w większości tego typu sytuacji, bardzo trudno jest dojść do faktycznej przyczyny zmniejszenia się dochodów strony zobowiązanej do płacenia alimentów na dziecko. W interesie drugiej strony jest przedstawienie sądowi niezbitych dowodów na celowe obniżanie dochodów.

 

- Odcięcie drugiej strony od środków finansowych zaspokajających podstawowe potrzeby życiowe.

Sztuczka ta jest możliwa zwłaszcza wtedy, gdy na dochód rodziny pracuje jedna ze stron.

W praktyce zawodowej zetknąłem się z rodziną, na którą pracował mąż. W chwili gdy postanowiono o rozwodzie, przestał utrzymywać najbliższych, pozbawiając ich środków niezbędnych do życia. Uczynił tak by uzyskać ze strony żony zgodę na rozwód na jego warunkach.

Aby uniknąć tej sztuczki, należy jeszcze przed rozwodem zabezpieczyć swoje środki finansowe. W ten sposób nie da się oczywiście uniknąć samej sztuczki, ale jej skutki będą o wiele mniej bolesne – będzie z czego żyć, zanim sąd rozstrzygnie o podziale majątku i ewentualnych alimentach.


CZYSZCZENIE kont bankowych oraz wyprzedawanie majątku wspólnego oraz jego zatajanie.


Jeśli małżonkowie byli przez wiele lat małżeństwem, to mogli zgromadzić oszczędność na kontach bankowych, czy lokatach, oczywiście również w gotówce. Czasami bywa tak, że jeśli jedna ze stron podejmuje decyzję o rozwodzie, bądź wie że do rozwodu rychło dojdzie to może być tak, że może opróżnić całe konto bankowe i przejąć całość oszczędności małżonków. Drugi małżonek oczywiście w podziale majątku może dochodzić swojej części, jednakże może to trwać przez wiele lat mając na uwadze najpierw sprawę o rozwód, a następnie podział majątku. Stronie która pozostała bez oszczędności w przypadku rozstania stron może być trudni bez tych pieniędzy. Często zdarza się, że jeden z małżonków ukrywa majątek wspólny, np. wywożąc ruchomości do swoje rodziny lub znajomych. Małżonek może nawet wyprzedawać rzeczy należące do majątku wspólnego. Odzyskanie części wartości tych ruchomości oczywiście tak samo jest możliwe w podziale majątku. Problem natomiast jest wtedy kiedy np. jedna ze stron sprzedaje rzeczy należące do majątku wspólnego po zniżonych cenach, wtedy ciężko udowodnić że wartość tych rzeczy była wyższa niż wynika to z dokumentów sprzedaży. 

 

- Dzieci jako karta przetargowa w konflikcie między dorosłymi, utrudnianie kontaktów z dzieckiem drugiemu rodzicowi. 


Zdarza się, że zapędzeni w złości i chcący dopiec sobie nawzajem dorośli, zaczynają wciągać dzieci w niekończącą się grę. Dzieci stają się wówczas kartą przetargową w konflikcie między dorosłymi. Istnieje wiele wariantów tej gry. Najczęściej zdarza się jednak tak, że jedna strona utrudnia lub uniemożliwia drugiej kontakt z dziećmi, do momentu, aż nie przystanie na jej żądania, dotyczące podziału majątku, alimentów lub obowiązków rodzicielskich. Utrudnianie kontaktu z dziećmi polega na przykład na symulowaniu ich choroby lub wyjeżdżaniu z nimi gdziekolwiek, dokładnie wtedy, gdy mają spotkać się z drugą stroną. Nie rzadko zdarzają się super atrakcyjne propozycje, które dziecko przedkłada nad kontakt z drugim rodzicem.

Jeśli do czegoś takiego dochodzi w momencie gdy sąd określił już jak mają wyglądać kontakty z dziećmi obu stron, mamy do czynienia z odmową wykonania lub sabotowaniem orzeczenia sądu.

Zgodnie z prawem, rodzic, któremu utrudnia się kontakty z dziećmi może złożyć wniosek o to, by sąd nakazał drugiej stronie zapłatę za każdy przypadek utrudnienia lub uniemożliwienia tego kontaktu. Zapłata wyliczana jest osobno za każdy dzień, w którym rodzic pozostający z dzieckiem nie wykonał orzeczenia sądu.


- Manipulowanie małoletnimi dziećmi.


Kiedy dzieci mieszkają na stałe u jednego z rodziców, to oczywistym jest, że mają mniejszy kontakt z drugim z rodziców. Często rodzic wiodący utrudnia kontakty drugiemu rodzicowi z dziećmi, powoduje to, że dzieci widują go jeszcze mniej. Jeżeli rodzic z którym mieszkają dzieci postanawia nimi manipulować, to z upływem czasu są one coraz bardziej nastawiane przeciwko niemu. Może nawet dojść do tego, że dzieci nie chcą widywać się z drugim z rodzicem. Manipulacja polega na tym, że Rodzic wiodący źle wypowiada się o drugim rodzicu przy dzieciach, mówi dzieciom o szczegółach sprawy rozwodowej oraz utrudnia lub całkowicie blokuje jego kontakty z dziećmi. 


- Zawyżanie kosztów utrzymania dzieci poprzez pompowanie na nie wydatków tuż przed sprawą o rozwód.


Rodzic z którym dziecko na stale zamieszkuje zawyża koszty utrzymania dzieci poprzez nagłe generowanie wydatków na dzieci przed sprawą rozwodową. Rodzic ten nagle zapisuje dzieci na wiele zajęć dodatkowych, zabierać na różnego rodzaju wizyty prywatne do lekarza, kupować wiele niepotrzebnych rzeczy. Wszystko to ma na celu wygenerowanie jak najwyższych kosztów utrzymania dzieci w celu osiągnięcia wyższych alimentów.


- PRZYJACIELE W ROLI SZPIEGÓW.


Ostatnia sztuczka rozwodowa polega na wykorzystaniu wspólnych znajomych jako przekazicieli treści poufnych rozmów na przykład o strategii procesowej. To obrzydliwe, ale zdarza się, że jeden z małżonków przeciąga kogoś na swoją stronę i wykorzystuje do tego, by uzyskiwać poufne wiadomości na temat postępowania drugiego małżonka. To trudne, ale w sprawach takich jak rozstrzygnięcia rozwodowe warto konsultować się tylko i wyłącznie ze swoim adwokatem. Zaufaniem w takich sytuacjach można obdarzyć tylko tych, co do których jesteśmy w stu procentach pewni. I niech to będzie raczej najbliższa rodzina niż wspólni znajomi. 


-Kradzież dokumentów, plików z komputera, robienie zrzutów ekranu z korespondencji jaką prowadzi drugi małżonek z osobami trzecimi.


Przed rozwodem lub w jego trakcie jeden z małżonków może z premedytacja zawłaszczyć dokumenty drugiego małżonka, zrobić z nich kopie lub zrzuty ekranu, to samo może dotyczyć innych treści, takich jak korespondencja na komunikatorach, SMS, e-mail itd. Warto w takich wypadkach posiadać blokadę na komputerze, czy telefonie. Często w trakcie sprawy o rozwód strona, która przywłaszczyła sobie powyżej wskazane dowody przedkłada je wybiórczo, tzn. pewne treści udostępnia, a inne pomija, co ma działać na jej korzyść, albowiem są to dowody wyjęte z kontekstu.


- Zamontowanie nadajnika GPS, podsłuchu oraz zlecenie czynności detektywistycznych.


W dzisiejszych czasach w zasadzie ciężko mówić, aby to były sztuczki rozwodowe. Nagrywanie, poosłuchiwanie, czy śledzenie w dobie dzisiejszej technologii, to już norma. Marzonek ma prawo wykonywać tego typu czynności w stosunku do drugiego małżonka kiedy np. podejrzewa to o zdradę. dowody tego typu nie są dowodami nielegalnymi. Dodatkowo dochodzi argument, że każdy ma prawo zamontować urządzenia podsłuchowe w swoim mieszkaniu, czy samochodzie. Tak samo nawigacja GPS może zostać zamontowana w samochodzie wchodzącym we wspólność majątkową małżeńską. Warto w takiej sytuacji zwracać uwagę na otoczenie.

 

- Przedłużanie sprawy rozwodowej.


Kolejna sztuczka, to przedłużanie sprawy rozwodowej tak długo, jak tylko się da. Chodzi o zafundowanie drugiej stronie niekończącej się wojny nerwów, której nie wytrzyma i przystanie na określone warunki. W sztuczce tej główną rolę grają opóźnianie i blokowanie sprawy sądowej. W praktyce, polega to na ciągłym dostarczaniu sądowi zwolnień lekarskich lub przedstawianiu kolejnych dowodów i świadków. Przedłużanie sprawy rozwodowej ma również na celu doprowadzenie do sytuacji, w której drugiej stronie zabraknie środków na kontynuowanie batalii.

Aby ustrzec się przed tą sztuczką, warto już na początku skorzystać z pomocy profesjonalisty z odpowiednim doświadczeniem, który będzie naszym pełnomocnikiem.

 

- Dążenie do tego, by sprawa rozwodowa skończyła się jak najszybciej, a wspólny majątek jak najszybciej został podzielony.


Równie niebezpieczną i podstępną zagrywką jest presja jednej strony, by rozwód przeprowadzić bardzo szybko i równie szybko dokonać podziału majątku. Pozornie chodzi tu o zaoszczędzenie wszystkim nerwów, napięcia i stresu. Naprawdę chodzi o to, by sąd nie dopatrzył się szczegółów takich jak zdrada czy ukryte dochody. Co nagle, to po diable. Jeśli postępowanie drugiej strony wydaje nam się podejrzanie wspaniałomyślne, a dodatkowo coś dziwnego dzieje się ze wspólnymi pieniędzmi, należy przyjrzeć się dokładnie całej sytuacji i nie dawać wciągnąć się w szybkie i powierzchowne załatwienie sprawy.

Z pomocy specjalisty należy skorzystać jeśli wspólny majątek ma wiele składników, a my nie do końca rozumiemy ich pochodzenia i charakteru.


Wnioski odnośnie sztuczek stosowanych przy rozwodzie.


Opisane wyżej sztuczki wcale nie muszą mieć miejsca. Warto jednak wiedzieć, że istnieją i w porę rozpoznać ich symptomy. Podczas rozwodu z małżonkiem, z którym nie możemy się dogadać, trzeba być przede wszystkim uważnym i czujnym. Innymi słowy, należy włączyć zasadę bardzo ograniczonego zaufania.


INNE INFORMACJE NA TEMAT SPRAW O ROZWÓD:

Rodzicielski Plan Wychowawczy przy Rozwodzie.

Rozwód czy Separacja.

Rozwód lub Separacja za Granicą - Uznanie Wyroku w Polsce.

Zabezpieczenie Alimentów w sprawie o Rozwód.

Skarga Kasacyjna i Apelacja w Sprawie o Rozwód.

Rozwód - Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Rozwód z orzekania o winie czy bez orzekania o winie.

Rozwód przy drzwiach zamkniętych.

Rozwód - Zwrot kosztów procesu.

Rozwód z osobą pozbawioną wolności.

Orzeczenia Sądu Najwyższego co do ustalania winy w rozwodzie.

Udział Detektywa w sprawie o rozwód.

Rozwód z cudzoziemcem/Obcokrajowcem w Polsce.

Rozwód, Podział Majątku a Kredyt Hipoteczny.

Działalność gospodarcza a rozwód.

Jak napisać pozew rozwodowy.

ABC Rozwodu.


Rozwód i najpopularniejsze sztuczki przy nim stosowane - ADWOKAT PATRYK RIEDEL - POMAGAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI. EMAIL: ADWOKAT.RIEDEL@GMAIL.COM, TEL.: 500 045 724.